Lịch phát sóng Thứ 4 (Ngày 10/5/2017)

Đồng Diệu Tường Anh 10/05/2017 Comments Off

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20 PHH: Lặn nào Olly Tập 30
6:50 Đuổi vần bắt chữ Số 46
7:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 10
7:20 Giai điệu cuộc sống Số 31
8:00 Phim :Khi mẹ tôi yêu Tập 26
9:00 Happy birthday Số 244
9:20 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 10
10:00 PHH: Lặn nào Olly Tập 30
10:30 Ước mơ của bé Số 48
11:00 PHH: Truyền kỳ Mạc Lâm (II) Tập 27
11:30 Đuổi vần bắt chữ Số 47 PM
11:45 Những chiếc bút chì thông minh Số 106
12:00 Phim GĐ: Bí mật của người vợ Tập 19
13:00 Phim : Thám quan kì án Tập 66
14:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 10
14:30 Ngại gì không nói Số 49
14:45 Happy birthday Số 244
15:00 PHH: Truyền kỳ Mạc Lâm (II) Tập 27
15:30 Nào mình cùng đi Số 7
16:00 Thì ra là thế Số 1
16:30 PHH: Lặn nào Olly Tập 30
17:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 11
17:30 PHH: Lặn nào Olly Tập 31
18:00 Đoán hay trúng ngay Số 128
18:30 PHH: Truyền kỳ Mạc Lâm (II) Tập 28
19:00 Phim: Thám quan kì án Tập 67
20:10 Ngại gì không nói Số 49
20:20 Theo bước con yêu Số 21
20:30 Phim: Bí mật người vợ Tập 20
21:30 Phim :Khi mẹ tôi yêu Tập 27
22:30 PHH: Truyền kỳ Mạc Lâm (II) Tập 28
23:00 Giai điệu cuộc sống Số 39
23:15 Ước mơ của em Số 48
23:30 PHH: Lặn nào Olly Tập 31
23:45 Nào mình cùng đi Số 7
0:00 Thì ra là thế Số 1
0:15 PHH: Truyền kỳ Mạc Lâm (II) Tập 28
0:30 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 11

Comments

comments

Comments are closed.