Lịch phát sóng Thứ 4 (Ngày 08/3/2017)

Đồng Diệu Tường Anh 08/03/2017 Comments Off

 

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20 PHH: Anh em nhà Dalton Tập 48
6:50 Đuổi vần bắt chữ Số 68
7:00 PHH: Đội bay siêu đẳng Tập 12
7:20 Giai điệu cuộc sống Số 40
8:00 Phim : Mã Vĩnh Trinh Tập 9
9:00 Happy birthday Số 235
9:20 PHH: Đội bay siêu đẳng Tập 12
10:00 PHH: Anh em nhà Dalton Tập 48
10:30 Ước mơ của bé Số 29
11:00 PHH: Chú rồng Ao Ao Tập 16
11:30 Đuổi vần bắt chữ Số 69
11:45 Ai là người chiến thắng Số 10
12:00 Phim GĐ: Đoạt tình Tập 85
13:00 Phim: Thám quan kì án Tập 3
14:00 PHH: Đội bay siêu đẳng Tập 12
14:30 Ngại gì không nói Số 40
14:45 Happy birthday Số 235
15:00 PHH: Chú rồng Ao Ao Tập 16
15:30 Nào mình cùng đi Số 59
16:00 Theo bước con yêu Số 13
16:30 PHH: Anh em nhà Dalton Tập 48
17:00 PHH: Đội bay siêu đẳng Tập 13
17:30 PHH: Anh em nhà Dalton Tập 49
18:00 Đoán hay trúng ngay Số 110
18:30 PHH: Chú rồng Ao Ao Tập 17
19:00 Phim: Thám quan kì án Tập 4
20:10 Ngại gì không nói Số 40
20:20 Theo bước con yêu Số 13
20:30 Phim: Đoạt tình Tập 86
21:30 Phim :Mã Vĩnh Trinh Tập 10
22:30 PHH: Chú rồng Ao Ao Tập 17
23:00 Lớp học vui nhộn Số 17
23:15 Ước mơ của em Số 30
23:30 PHH: Anh em nhà Dalton Tập 49
23:45 Nào mình cùng đi Số 59
0:00 Happy birthday Số 235
0:15 PHH : Chú rồng Ao Ao Tập 17
0:30 PHH: Đội bay siêu đẳng Tập 13

Comments

comments

Comments are closed.