Lịch phát sóng Thứ 4 (Ngày 08/11/2017)

Đồng Diệu Tường Anh 08/11/2017 Comments Off

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20 PHH: Chichiland – Đội xe biến hình Tập 8
6:50 Đuổi vần bắt chữ Số 63
7:00 PHH: Little Pony P2 Tập 26
7:20 Giai điệu cuộc sống Số 13
8:00 Phim Đoạt tình Tập 65
9:00 Thì ra là thế Số 25
9:20 PHH: Little Pony P2 Tập 26
10:00 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long – Tập 40
10:30 Ước mơ của bé Số 101
11:00 PHH: Chichiland – Đội xe biến hình Tập 8
11:30 Đoán hay trúng ngay Số 44 (P2)
11:45 Những chiếc bút chì thông minh Số 131
12:00 Phim GĐ: Lửa tình Tập 53
13:00 Phim: Thám quan kì án Tập 52
14:00 PHH: Little Pony P2 Tập 26
14:30 Ngại gì không nói Số 73
14:45 Đoán hay trúng ngay Số 44 (P2)
15:00 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long – Tập 40
15:30 Nào mình cùng đi Số 40
16:00 Thì ra là thế Số 25
16:30 PHH: Chichiland – Đội xe biến hình Tập 8
17:00 PHH: Thần xe đại chiến Tập 1
17:30 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long – Tập 41
18:00 Đoán hay trúng ngay Số 44 (P2)
18:30 PHH: Chichiland – Đội xe biến hình Tập 9
19:00 Phim: Thám quan kì án Tập 53
20:10 Ngại gì không nói Số 73
20:20 Đoán hay trúng ngay Số 44 (P2)
20:30 Phim: Lửa tình Tập 54
21:30 Phim: Đoạt tình Tập 66
22:30 PHH: Chichiland – Đội xe biến hình Tập 9
23:00 Giai điệu cuộc sống Số 18
23:15 Ước mơ của em Số 101
23:30 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long – Tập 41
23:45 Nào mình cùng đi Số 40
0:00 Thì ra là thế Số 25
0:15 PHH: Chichiland – Đội xe biến hình Tập 9
0:30 PHH: Thần xe đại chiến Tập 1

Comments

comments

Comments are closed.