Lịch phát sóng Thứ 4 ngày 08 tháng 04 năm 2015

Chúc Nguyễn 07/04/2015 Comments Off

6:20:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:25:00 Bóng mát tâm hồn Số 82
6:30:00 Tiền vào túi ai Số 12
6:35:00 Đạt Ma Sư Tổ Tập 11
7:25:00 Ảo thuật Số 3
7:35:00 Happy birthday Số 134
7:45:00 Em yêu biển đảo quê hương Số 3
8:00:00 Gia đình là Số 1 Tập 41
9:15:00 Huyền thoại Chima Tập 4
9:45:00 Sách hay của bé Số 25
9:55:00 Ô số kì diệu Số 10
10:20:00 Khám phá thế giới Số 28
11:00:00 Winx công chúa phép thuật P5 – Tập 18
11:45:00 Tiền vào túi ai Số 12
12:00:00 Ninja Go Tập 14
12:40:00 Ca nhạc thiếu nhi
12:55:00 Huyền thoại chima Tập 4
13:15:00 Yêu con hơn mỗi ngày Số 24
14:00:00 Khu vườn kẹo ngọt Tập 16
15:10:00 Em yêu biển đảo quê hương Số 5
15:30:00 Winx công chúa phép thuật P5 – Tập 18
16:20:00 Chiến binh vũ trụ Tập 16
17:00:00 PHH : Ninja Go Tập 15
17:30:00 Nào mình cùng đi Số 3
17:45:00 Tiền vào túi ai Số 12
18:00:00 Huyền thoại Chima (P1) Tập 5
18:30:00 PHH : Winx công chúa phép thuật Tập 19
19:15:00 Đạt Ma Sư Tổ Tập 12
20:10:00 Yêu con hơn mỗi ngày Số 25
20:30:00 Phim : Khu vườn kẹo ngọt Tập 17
21:20:00 Bóng mát tâm hồn Số 82
21:30:00 Phim hài
22:00:00 Phim : Gia đình là Số 1 Tập 42
22:50:00 Tiền vào túi ai Số 12 PL
23:00:00 Khám phá thế giới Số 28
23:20:00 Winx công chúa phép thuật P5 – Tập 19
23:50:00 Huyền thoại chima ( P1 ) Tập 5
0:20:00 Chiến binh vũ trụ Tập 16
0:50:00 Nào mình cùng đi Số 23
1:20:00 Ninja Go Tập 15

Comments

comments

Comments are closed.