Lịch phát sóng Thứ 4 (Ngày 07/03)

Đồng Diệu Tường Anh 07/03/2018 Comments Off

6:15:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20:00 PHH: Pony bé nhỏ – tình bạn diệu kỳ P6 – tập 16
6:50:00 Những chiếc bút chì thông minh Số 145
7:00:00 PHH: Winx công chúa phép thuật P6 Tập 16
7:20:00 Giai điệu cuộc sống Số 26
8:00:00 Phim : Mộc lan thời @ Tập 32
9:00:00 Thì ra là thế Số 40
9:20:00 PHH: Winx công chúa phép thuật P6 Tập 16
10:00:00 PHH : Truyền kì mạc lâm tập 3
10:30:00 Tạp dề nội trợ Số 71
11:00:00 PHH: Pony bé nhỏ – tình bạn diệu kỳ P6 – tập 16
11:30:00 Đoán hay trúng ngay Số 50 (P2) PL
11:45:00 Những chiếc bút chì thông minh Số 145
12:00:00 Phim GĐ: Anh em nhà họ Kim Tập 92
13:00:00 Phim: Lửa tình Tập 13
14:00:00 PHH: Winx công chúa phép thuật P6 Tập 16
14:30:00 Ngại gì không nói Số 86
14:45:00 Đoán hay trúng ngay Số 58 (P2) PL
15:00:00 PHH : Truyền kì mạc lâm tập 3
15:30:00 Nào mình cùng đi Số 57
16:00:00 Thì ra là thế Số 40
16:30:00 PHH: Pony bé nhỏ – tình bạn diệu kỳ P6 – tập 16
17:00:00 PHH: Winx công chúa phép thuật P6 Tập 17
17:30:00 PHH : Truyền kì mạc lâm tập 4 PM
18:00:00 Tạp dề nội trợ Số 71
18:10:00 Ngại gì không nói Số 86
18:30:00 PHH: Pony bé nhỏ – tình bạn diệu kỳ P6 – tập 17 PM
19:00:00 Phim : Lửa tình tập 14 PM
20:00:00 Ngại gì không nói Số 86
20:20:00 Đoán hay trúng ngay Số 56 (P2) PL
20:30:00 Phim: Anh em nhà họ Kim Tập 93 PM
21:30:00 Phim : Mộc lan thời @ Tập 33 PM
22:30:00 PHH: Pony bé nhỏ – tình bạn diệu kỳ P6 – tập 17
23:00:00 Giai điệu cuộc sống Số 27
23:15:00 Khu vườn tuổi thơ Số 21
23:30:00 PHH : Truyền kì mạc lâm tập 4
23:45:00 Nào mình cùng đi Số 57
0:00:00 Thì ra là thế Số 40
0:15:00 PHH: Pony bé nhỏ – tình bạn diệu kỳ P6 – tập 17
0:30:00 PHH: Winx công chúa phép thuật P6 Tập 17

Comments

comments

Comments are closed.