Lịch phát sóng Thứ 4 (Ngày 06/9/2017)

Đồng Diệu Tường Anh 06/09/2017 Comments Off

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20 Phim Hoạt Hình: Truyền kì mạc lâm – Tập 45
6:50 Đuổi vần bắt chữ Số 62
7:00 Phim Hoạt Hình: Little Pony P1 Tập 8
7:20 Giai điệu cuộc sống Số 19
8:00 Phim Đoạt tình Tập 2
9:00 Đoán hay trúng ngay Số 26
9:20 Phim Hoạt Hình: Little Pony P1 Tập 8
10:00 Phim Hoạt Hình: Truyền kì mạc lâm – Tập 45
10:30 Ước mơ của bé Số 82
11:00 Phim Hoạt Hình: Chiến binh vũ trụ Tập 15
11:30 Đuổi vần bắt chữ Số 64
11:45 Những chiếc bút chì thông minh Số 103
12:00 Phim: Mộc lan thời @ Tập 84
13:00 Phim: Đại nhân vật Tập 20
14:00 Phim Hoạt Hình: Little Pony P1 Tập 8
14:30 Ngại gì không nói Số 65
14:45 Happy birthday Số 261
15:00 Phim Hoạt Hình: Chiến binh vũ trụ Tập 15
15:30 Nào mình cùng đi Số 31
16:00 Thì ra là thế Số 17
16:30 Phim Hoạt Hình: Truyền kì mạc lâm – Tập 45
17:00 Phim Hoạt Hình: Little Pony P1 Tập 9
17:30 Phim Hoạt Hình: Truyền kì mạc lâm – Tập 46
18:00 Đoán hay trúng ngay Số 27 (P2)
18:30 Phim Hoạt Hình: Chiến binh vũ trụ Tập 16
19:00 Phim: Đại nhân vật Tập 21
20:1 Ngại gì không nói Số 65
20:20 Happy birthday Số 261
20:30 Phim: Đoạt tình Tập 3
22:30 Phim Hoạt Hình: Chiến binh vũ trụ Tập 16
23:0 Giai điệu cuộc sống Số 12
23:15 Ước mơ của em Số 82
23:30 Phim Hoạt Hình: Truyền kì mạc lâm – Tập 46
23:45 Nào mình cùng đi Số 31
0:00 Happy birthday Số 261
0:15 Phim Hoạt Hình: Chiến binh vũ trụ Tập 16
0:30 Phim Hoạt Hình: Little Pony P1 Tập 9

Comments

comments

Comments are closed.