Lịch phát sóng Thứ 4 (Ngày 06/12/2017)

Đồng Diệu Tường Anh 06/12/2017 Comments Off

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20 PHH: WIX công chúa phép thuật P6 Tập 18
6:50 Những chiếc bút chì thông minh Số 135
7:00 PHH: Siêu người máy biến hình P2 Tập 2
7:20 Giai điệu cuộc sống Số 19
8:00 Phim Đoạt tình Tập 93
9:00 Thì ra là thế Số 29
9:20 PHH: Siêu người máy biến hình P2 Tập 2
10:00 PHH: Lặn nào Olly Tập 4
10:30 Ước mơ của bé Số 108
11:00 PHH: WIX công chúa phép thuật P6 Tập 18
11:30 Đoán hay trúng ngay Số 48 (P2)
11:45 Những chiếc bút chì thông minh Số 135
12:00 Phim GĐ: Anh em nhà họ Kim Tập 2
13:00 Phim: Thám quan kì án Tập 80
14:00 PHH: Siêu người máy biến hình P2 Tập 2
14:30 Ngại gì không nói Số 77
14:45 Đoán hay trúng ngay Số 48 (P2)
15:00 PHH: Lặn nào Olly Tập 4
15:30 Nào mình cùng đi Số 44
16:00 Thì ra là thế Số 29
16:30 PHH: WIX công chúa phép thuật P6 Tập 18
17:00 PHH: Siêu người máy biến hình P2 Tập 3
17:30 PHH : Lặn nào Olly Tập 5
18:00 Đoán hay trúng ngay Số 48 (P2)
18:30 PHH: WIX công chúa phép thuật P6 Tập 19
19:00 Phim: Thám quan kì án Tập 81
20:10 Ngại gì không nói Số 77
20:20 Đoán hay trúng ngay Số 48 (P2)
20:30 Phim: Anh em nhà họ Kim Tập 3
21:30 Phim : Đoạt tình Tập 94
22:30 PHH: WIX công chúa phép thuật P6 Tập 19
23:00 Giai điệu cuộc sống Số 22
23:15 Ước mơ của em Số 108
23:30 PHH: Lặn nào Olly Tập 5
23:45 Nào mình cùng đi Số 44
0:00 Thì ra là thế Số 29
0:15 PHH: WIX công chúa phép thuật P6 Tập 19
0:30 PHH: Siêu người máy biến hình P2 Tập 3

Comments

comments

Comments are closed.