Lịch phát sóng Thứ 4 (Ngày 05/4/2017)

Đồng Diệu Tường Anh 05/04/2017 Comments Off

 

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20 PHH: Trường học Ninja Tập 11
6:50 Đuổi vần bắt chữ Số 40
7:00 PHH: Điều ước của Thỏ Tập 14
7:20 Giai điệu cuộc sống Số 44
8:00 Phim: Mã Vĩnh Trinh – P2 Tập 13
9:00 Happy birthday Số 239
9:20 PHH: Điều ước của Thỏ Tập 14
10:00 PHH: Trường học Ninja Tập 11
10:30 Ước mơ của bé Số 38
11:00 PHH: Chú rồng Ao Ao Tập 44
11:30 Đuổi vần bắt chữ Số 41
11:45 Đoán hay trúng ngay Số 120
12:00 Phim GĐ: Mỹ nữ tái sinh Tập 15
13:00 Phim: Thám quan kì án Tập 31
14:00 PHH: Điều ước của Thỏ Tập 14
14:30 Ngại gì không nói Số 44
14:45 Happy birthday Số 239
15:00 PHH: Chú rồng Ao Ao Tập 44
15:30 Nào mình cùng đi Số 2
16:00 Theo bước con yêu Số 16
16:30 PHH: Trường học Ninja Tập 11
17:00 PHH: Điều ước của Thỏ Tập 15
17:30 PHH: Trường học Ninja Tập 12
18:00 Đoán hay trúng ngay Số 125
18:30 PHH: Chú rồng Ao Ao Tập 45
19:00 Phim: Thám quan kì án Tập 32
20:10 Ngại gì không nói Số 44
20:20 Theo bước con yêu Số 16
20:30 Phim: Mỹ nữ tái sinh Tập 16
21:30 Phim: Mã Vĩnh Trinh Tập 14 (P2)
22:30 PHH: Chú rồng Ao Ao Tập 45
23:00 Lớp học vui nhộn Số 14
23:15 Ước mơ của em Số 38
23:30 PHH: Trường học Ninja Tập 12
23:45 Nào mình cùng đi Số 2
0:00 Happy birthday Số 239
0:15 PHH: Chú rồng Ao Ao Tập 38
0:30 PHH: Điều ước của Thỏ Tập 15

Comments

comments

Comments are closed.