Lịch phát sóng Thứ 4 (Ngày 04/10/2017)

Đồng Diệu Tường Anh 04/10/2017 Comments Off

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20 PHH: Chiến xạ thần thú Tập 26
6:50 Đuổi vần bắt chữ Số 63
7:00 PHH: Chiến binh vũ trụ Tập 43
7:20 Giai điệu cuộc sống Số 10
8:00 Phim Đoạt tình Tập 30
9:00 Đoán hay trúng ngay Số 36 (P2)
9:20 PHH: Chiến binh vũ trụ Tập 43
10:00 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long – Tập 20
10:30 Ước mơ của bé Số 90
11:00 PHH: Chiến xạ thần thú Tập 26
11:30 Đuổi vần bắt chữ Số 67
11:45 Những chiếc bút chì thông minh Số 115
12:00 Phim GĐ: Lửa tình Tập 18
13:00 Phim: Thám quan kì án Tập 17
14:00 PHH: Chiến binh vũ trụ Tập 43
14:30 Ngại gì không nói Số 69
14:45 Đoán hay trúng ngay Số 42
15:00 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long – Tập 20
15:30 Nào mình cùng đi Số 35
16:00 Thì ra là thế Số 20
16:30 PHH: Chiến xạ thần thú Tập 26
17:00 PHH: Chiến binh vũ trụ Tập 44
17:30 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long – Tập 21
18:00 Đoán hay trúng ngay Số 41 (P2)
18:30 PHH: Chiến xạ thần thú Tập 27
19:00 Phim: Thám quan kì án Tập 18
20:10 Ngại gì không nói Số 69
20:20 Đoán hay trúng ngay Số 40
20:30 Phim: Lửa tình Tập 19
21:30 Phim: Đoạt tình Tập 31
22:30 PHH: Chiến xạ thần thú Tập 27
23:00 Giai điệu cuộc sống Số 15
23:15 Ước mơ của em Số 90
23:30 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long – Tập 21
23:45 Nào mình cùng đi Số 35
0:00 Thì ra là thế Số 20
0:15 PHH: Chiến xạ thần thú Tập 27
0:30 PHH: Chiến binh vũ trụ Tập 44

Comments

comments

Comments are closed.