Lịch phát sóng Thứ 4 ngày 04 tháng 11

thao.duong 03/11/2015 Comments Off

6:20:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:25:00 Bóng mát tâm hồn Số 88
6:30:00 PHH: Thế giới kì diệu của Alafa Tập 42
7:00:00 Vòng quay vô cực Tập 56
7:20:00 Ca nhạc theo chủ đề Số 26
7:40:00 Ai là người chiến thắng Số 18
7:45:00 Khám phá thế giới Số 59
8:00:00 Khu vườn thiên đàng Tập 14
9:25:00 PHH: Siêu người máy biến hình Tập 16
10:20:00 Học tiếng anh cùng Ozmo Số 27
11:00:00 PHH : Điều ước của Thỏ Tập 9
11:45:00 TVTA: Nhìn hình đoán chữ Số 101
12:00:00 Thiếu Lâm Nam Phái Tập 8
13:00:00 Quan huyện chín tuổi Tập 26
14:00:00 PHH: Thế giới kì diệu của Alafa Tập 42
14:45:00 PHH: Siêu người máy biến hình Tập 16
15:30:00 Nào mình cùng đi Số 50
16:00:00 Ảo thuật Số 57
16:10:00 Happy birthday Số 165
16:20:00 Vòng quay vô cực Tập 56
17:00:00 PHH: Thế giới kì diệu của Alafa Tập 43
17:30:00 Khu vườn tuổi thơ Số 25
17:45:00 Ai là người chiến thắng Số 18
18:00:00 PHH: Siêu người máy biến hình Tập 17
18:30:00 PHH : Điều ước của Thỏ Tập 10
19:00:00 Quan huyện chín tuổi Tập 27
20:00:00 Yêu con hơn mỗi ngày Số 54
20:30:00 Khu vườn thiên đàng Tập 15
21:30:00 Thiếu Lâm Nam Phái Tập 9
22:30:00 PHH: Thế giới kì diệu của Alafa Tập 43
23:00:00 Khám phá thế giới Số 59
23:15:00 Khu vườn tuổi thơ Số 25
23:30:00 PHH: Siêu người máy biến hình Tập 17
0:00:00 PHH : Điều ước của Thỏ Tập 10
0:30:00 Vòng quay vô cực Tập 56
1:00:00 PHH: Thế giới kì diệu của Alafa Tập 43

Comments

comments

Comments are closed.