Lịch phát sóng Thứ 4 ngày 04 tháng 02 năm 2015

Chúc Nguyễn 03/02/2015 Comments Off

6:20:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:25:00 Bóng mát tâm hồn Số 31
6:30:00 Bạn là triệu phú Số 3
6:35:00 Lên nhầm kiệu hoa được chồng như ý Tập 5
7:25:00 Ảo thuật Số 18
7:35:00 Sách hay của bé Số 16
7:45:00 Ca nhạc thiếu nhi
8:00:00 Hoàng tử ma cà rồng Tập 26
9:15:00 Đấu sĩ LBX P1 Tập 35 (P1)
9:45:00 Lớp học gà con Số 10
10:20:00 Nhí tài năng 2015 Số 5
11:00:00 Zinba Tập 20
11:45:00 Nhìn hình bắt chữ Số 62
11:55:00 Yêu con hơn mỗi ngày Số 15
12:00:00 Vua sư tử Tập 2
12:40:00 Huyền thoại Chima Phần 2 Tập 16
12:55:00 Đấu sĩ LBX P1 Tập 35 (P1)
13:15:00 Khám phá thế giới Số 10
14:00:00 Sóng gió cuộc tình Tập 35
15:10:00 Nào mình cùng đi Số 14
15:30:00 Zinba Tập 20
16:20:00 Sấm chớp tốc độ Tập 23
17:00:00 PHH : Vua sư tử Tập 3
17:30:00 Đôi tay xinh Số 18
17:45:00 Nhìn hình bắt chữ Số 62
18:00:00 Đấu sĩ LBX P1 Tập 36
18:30:00 PHH : Zinba Tập 21
19:15:00 Phim : Lên nhầm kiệu hoa được chồng như ý Tập 6
20:10:00 Yêu con hơn mỗi ngày Số 16
20:30:00 Phim : Sóng gió cuộc tình Tập 36
21:20:00 Bóng mát tâm hồn Số 31
21:30:00 Vua sư tử Tập 3
22:00:00 Phim : Hoàng tử Ma cà rồng Tập 27
22:50:00 Nhìn hình bắt chữ Số 62
23:00:00 Khám phá thế giới Số 10
23:20:00 Zinba Tập 21
23:50:00 Đấu sĩ LBX P2 Tập 36 P1
0:20:00 Sấm chớp tốc độ Tập 23
0:50:00 Nào mình cùng đi Số 14
1:20:00 Huyền thoại Chima Phần 2 Tập 16

Comments

comments

Comments are closed.