Lịch phát sóng Thứ 4 (Ngày 03/5/2017)

Đồng Diệu Tường Anh 03/05/2017 Comments Off

 

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20 PHH: Lặn nào Olly Tập 23
6:50 Đuổi vần bắt chữ Số 45
7:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 3
7:20 Giai điệu cuộc sống Số 29
8:00 Phim: Khi mẹ tôi yêu Tập 19
9:00 Happy birthday Số 243
9:20 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 3
10:00 PHH: Lặn nào Olly Tập 23
10:30 Ước mơ của bé Số 46
11:00 PHH: Truyền kỳ Mạc Lâm ( II ) Tập 20
11:30 Đuổi vần bắt chữ Số 46 PM
11:45 Những chiếc bút chì thông minh Số 102
12:00 Phim GĐ: Bí mật của người vợ Tập 12
13:00 Phim: Thám quan kì án Tập 59
14:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 3
14:30 Ngại gì không nói Số 48
14:45 Happy birthday Số 243
15:00 PHH: Truyền kỳ Mạc Lâm ( II ) Tập 20
15:30 Nào mình cùng đi Số 6
16:00 Theo bước con yêu Số 20
16:30 PHH: Lặn nào Olly Tập 23
17:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 4
17:30 PHH: Lặn nào Olly Tập 24
18:00 Đoán hay trúng ngay Số 123
18:30 PHH: Truyền kỳ Mạc Lâm ( II ) Tập 21
19:00 Phim: Thám quan kì án Tập 60
20:10 Ngại gì không nói Số 48
20:20 Theo bước con yêu Số 20
20:30 Phim: Bí mật người vợ Tập 13
21:30 Phim: Khi mẹ tôi yêu Tập 20
22:30 PHH: Truyền kỳ Mạc Lâm ( II ) Tập 21
23:00 Giai điệu cuộc sống Số 28
23:15 Ước mơ của em Số 46
23:30 PHH: Lặn nào Olly Tập 24
23:45 Nào mình cùng đi Số 6
0:00 Happy birthday Số 243
0:15 PHH: Truyền kỳ Mạc Lâm ( II ) Tập 21
0:30 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 4

Comments

comments

Comments are closed.