Lịch phát sóng Thứ 4 (Ngày 02/8/2017)

Đồng Diệu Tường Anh 02/08/2017 Comments Off

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20 PHH: Truyền kì mạc lâm – Tập 10
6:50 Đuổi vần bắt chữ Số 58
7:00 PHH: Tuyệt đỉnh YoYo Tập 13
7:20 Giai điệu cuộc sống Số 16
8:00 Phim Bên nhau trọn đời Tập 3
9:00 Đoán hay trúng ngay Số 8
9:20 PHH: Tuyệt đỉnh YoYo Tập 13
10:00 PHH: Truyền kì mạc lâm – Tập 10
10:30 Ước mơ của bé Số 72
11:00 PHH: Thần xe đại chiến Tập 6
11:30 Đuổi vần bắt chữ Số 59
11:45 Những chiếc bút chì thông minh Số 87
12:00 Phim GĐ: Mộc lan thời @ Tập 49
13:00 Phim: Bát trận đồ Tập 25
14:00 PHH: Tuyệt đỉnh YoYo Tập 13
14:30 Ngại gì không nói Số 60
14:45 Happy birthday Số 256
15:00 PHH: Thần xe đại chiến Tập 6
15:30 Nào mình cùng đi Số 26
16:00 Thì ra là thế Số 12
16:30 PHH: Truyền kì mạc lâm – Tập 10
17:00 PHH: Tuyệt đỉnh YoYo Tập 14
17:30 PHH: Truyền kì mạc lâm – Tập 11
18:00 Đoán hay trúng ngay Số 12 (P2)
18:30 PHH: Thần xe đại chiến Tập 7
19:00 Phim: Bát trận đồ Tập 26
20:10 Ngại gì không nói Số 60
20:20 Theo bước con yêu Số 33
20:30 Phim: Mộc lan thời @ Tập 50
21:30 Phim: Bên nhau trọn đời Tập 4
22:30 PHH: Thần xe đại chiến Tập 7
23:00 Giai điệu cuộc sống Số 12
23:15 Ước mơ của em Số 72
23:30 PHH: Truyền kì mạc lâm – Tập 11
23:45 Nào mình cùng đi Số 26
0:00 Happy birthday Số 256
0:15 PHH: Thần xe đại chiến Tập 7
0:30 PHH: Tuyệt đỉnh YoYo Tập 14

Comments

comments

Comments are closed.