Lịch phát sóng Thứ 4 (Ngày 01/11/2017)

Đồng Diệu Tường Anh 01/11/2017 Comments Off

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20 PHH: Chichiland – Đội xe biến hình Tập 1
6:50 Đuổi vần bắt chữ Số 63
7:00 PHH: Little Pony P2 Tập 19
7:20 Giai điệu cuộc sống Số 10
8:00 Phim Đoạt tình Tập 58
9:00 Thì ra là thế Số 24
9:20 PHH: Little Pony P2 Tập 19
10:00 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long – Tập 36
10:30 Ước mơ của bé Số 98
11:00 PHH: Chichiland – Đội xe biến hình Tập 1
11:30 Đoán hay trúng ngay Số 43
11:45 Những chiếc bút chì thông minh Số 129
12:00 Phim GĐ: Lửa tình Tập 46
13:00 Phim: Thám quan kì án Tập 45
14:00 PHH: Little Pony P2 Tập 18
14:30 Ngại gì không nói Số 72
14:45 Đoán hay trúng ngay Số 42 (P2)
15:00 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long – Tập 36
15:30 Nào mình cùng đi Số 39
16:00 Thì ra là thế Số 24
16:30 PHH: Chichiland – Đội xe biến hình Tập 1
17:00 PHH: Little Pony P2 Tập 20
17:30 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long – Tập 37
18:00 Đoán hay trúng ngay Số 43 (P2)
18:30 PHH: Chichiland – Đội xe biến hình Tập 2
19:00 Phim: Thám quan kì án Tập 46
20:10 Ngại gì không nói Số 72
20:20 Đoán hay trúng ngay Số 43 (P2)
20:30 Phim: Lửa tình Tập 47
21:30 Phim: Đoạt tình Tập 59
22:30 PHH: Chichiland – Đội xe biến hình Tập 2
23:00 Giai điệu cuộc sống Số 17
23:15 Ước mơ của em Số 98
23:30 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long – Tập 37
23:45 Nào mình cùng đi Số 39
0:00 Thì ra là thế Số 24
0:15 PHH: Chichiland – Đội xe biến hình Tập 2
0:30 PHH: Little Pony P2 Tập 20

Comments

comments

Comments are closed.