Lịch phát sóng Thứ 3 (Ngày 7/2/2017)

Đồng Diệu Tường Anh 07/02/2017 Comments Off

BUỔI SÁNG
06:15 – Clip tập thể dục buổi sáng
06:20 – PHH: Siêu người máy biến hình (Tập 13)
06:50 – Vương quốc thông minh (Số 18)
07:00 – PHH: Lego friend (Tập 9)
07:20 – Ước mơ của em (Số 22)
08:00 – Phim GĐ: Vì sao đưa anh tới (Tập 7)
09:00 – Theo bước con yêu (Số 9)
09:20 – PHH: Lego friend (Tập 9)
10:00 – PHH: Anh em nhà Dalton (Tập 19)
10:30 – Lớp học vui nhộn (Số 4)
11:00 – PHH: Siêu người máy biến hình (Tập 13)
11:30 – Đuổi vần bắt chữ (Số 64)
11:45 – Vương quốc thông minh (Số 19)

BUỔI CHIỀU
12:00 – Đoạt tình (Tập 56)
13:00 – Thiên hạ đệ nhất kiếm (Tập 9)
14:00 – PHH: Lego friend (Tập 9)
14:30 – Nhí tài năng (Số 6)
15:00 – PHH: Siêu người máy biến hình (Tập 13)
15:30 – Tạp dề nội trợ (Tập 81)
16:00 – Ngại gì không nói (Số 36)
16:15 – Vương quốc thông minh (Số 19)
16:30 – PHH: Anh em nhà Dalton (Tập 19)
17:00 – PHH: Lego friend (Tập 10)
17:30 – PHH: Anh em nhà Dalton (Tập 20)

BUỔI TỐI
18:00 – Đoán hay trúng ngay (Số 1)
18:30 – PHH: Siêu người máy biến hình (Tập 14)
19:00 – Phim Thiên hạ đệ nhất kiếm (Tập 10)
20:10 – Nào mình cùng đi (Số 55)
20:30 – Đoạt tình (Tập 57)
21:30 – Phim: Vì sao đưa anh tới (Tập 8)
22:30 – PHH: Siêu người máy biến hình (Tập 14)
23:00 – Cha con hợp sức (Số 10)
23:15 – Nhí tài năng (Số 6)
23:30 – PHH: Anh em nhà Dalton (Tập 20)
23:45 – Giai điệu cuộc sống (Số 55)
00:00 – Lớp học vui nhộn (Số 5)
00:15 – PHH: Siêu người máy biến hình (Tập 14)
00:30 – PHH: Lego friend (Tập 10)

(Visited 144 times, 1 visits today)

Comments

comments

Comments are closed.