Lịch phát sóng Thứ 3 ngày 6 tháng 01 năm 2015

Chúc Nguyễn 05/01/2015 Comments Off

6:25:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:30:00 Bóng mát tâm hồn Số 93
6:35:00 Thiếu Lâm Nam Phái Tập 24
7:25:00 Lớp học gà con Số 2
7:45:00 Khám phá thế giới Số 2
8:00:00 Ước mơ vươn tới một ngôi sao Tập 17
9:15:00 Đấu sĩ LBX P1 Tập 6 (P1)
9:45:00 Yêu con hơn mỗi ngày Số 11
9:55:00 Ảo thuật Số 14
10:20:00 Đôi tay xinh Số 13
10:30:00 Nhìn hình đoán chữ Số 57
10:55:00 Chú chim cánh cụt Pororo Tập 23
11:40:00 Sách hay của bé Số 12
11:50:00 Happy birthday Số 120
12:00:00 Simba tham dự Worlcup Tập 25
12:40:00 Biệt đội xe Vroomiz Tập 38
12:55:00 Đấu sĩ LBX P1 Tập 6 (P1)
13:15:00 Nhí tài năng 2015 Số 1
14:00:00 Sóng gió cuộc tình Tập 6
15:10:00 Yêu con hơn mỗi ngày Số 11
15:20:00 Nhìn hình đoán chữ Số 57
15:30:00 Chú chim cánh cụt Pororo Tập 23
16:20:00 Thần xe siêu tốc Tập 20
17:00:00 PHH : Simba tham dự worlcup Tập 26
17:30:00 Music 4 Kids Số 97
17:45:00 Ảo thuật Số 14
18:00:00 Đấu sĩ LBX P2 Tập 7 P1
18:30:00 PHH : Chú chim cánh cụt Proro Tập 24
19:15:00 Phim : Thiếu Lâm Nam Phái – Tập 25
20:10:00 Nào mình cùng đi Số 10
20:30:00 Phim : Sóng gió cuộc tình Tập 7
21:20:00 Bóng mát tâm hồn Số 93
21:30:00 Simba tham dự Worlcup Tập 26
22:00:00 Phim : Ước mơ vươn tới một ngôi sao Tập 18
22:50:00 Yêu con hơn mỗi ngày Số 11
23:10:00 Khám phá thế giới Số 2
23:20:00 Chú chim cánh cụt Pororo Tập 24
23:50:00 Đấu sĩ LBX P2 Tập 7 P1
0:20:00 Thần xe siêu tốc Tập 20
0:50:00 Khám phá thế giới Số 2
1:20:00 Biệt đội xe Vroomiz Tập 38

Comments

comments

Comments are closed.