Lịch phát sóng Thứ 3 ngày 31 tháng 03 năm 2015

Chúc Nguyễn 30/03/2015 Comments Off

6:20:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:25:00 Bóng mát tâm hồn Số 74
6:30:00 Tiền vào túi ai Số 11
6:35:00 Đạt Ma Sư Tổ Tập 3
7:25:00 Nào mình cùng đi Số 22
7:45:00 Khám phá thế giới Số 26
8:00:00 Gia đình là Số 1 Tập 33
9:15:00 Pony bé nhỏ – tình bạn diệu kỳ Tập 20
9:45:00 Nhìn hình đoán chữ Số 69
9:55:00 Ảo thuật Số 2
10:20:00 Sách hay của bé Số 24
10:30:00 Happy birthday Số 133
11:00:00 Winx công chúa phép thuật P5 – Tập 3
11:45:00 Tiền vào túi ai Số 11
12:00:00 Ninja Go Tập 6
12:40:00 Ca nhạc thiếu nhi
12:55:00 Pony bé nhỏ – tình bạn diệu kỳ Tập 20
13:15:00 Em yêu biển đảo quê hương Số 2
14:00:00 Khu vườn kẹo ngọt Tập 8
15:10:00 Yêu con hơn mỗi ngày Số 23
15:30:00 Winx công chúa phép thuật P5 – Tập 3
16:20:00 Chiến binh vũ trụ Tập 8
17:00:00 PHH : Ninja Go Tập 7
17:30:00 Ca nhạc thiếu nhi
17:45:00 Tiền vào túi ai Số 11
18:00:00 Pony bé nhỏ – tình bạn diệu kỳ Tập 21
18:30:00 PHH : Winx công chúa phép thuật Tập 7
19:15:00 Đạt Ma Sư Tổ Tập 4
20:10:00 Em yêu biển đảo quê hương Số 3
20:30:00 Phim : Khu vườn kẹo ngọt Tập 9
21:20:00 Bóng mát tâm hồn Số 74
21:30:00 Phim hài
22:00:00 Phim : Gia đình là Số 1 Tập 34
22:50:00 Tiền vào túi ai Số 11
23:00:00 Yêu con hơn mỗi ngày Số 23
23:20:00 Winx công chúa phép thuật P5 – Tập 11
23:50:00 Pony bé nhỏ – tình bạn diệu kỳ Tập 21
0:20:00 Chiến binh vũ trụ Tập 8
0:50:00 Khám phá thế giới Số 26
1:20:00 Ninja Go Tập 7

Comments

comments

Comments are closed.