Lịch phát sóng Thứ 3 (Ngày 3/04)

Đồng Diệu Tường Anh 03/04/2018 Comments Off

6:15:00 Clip tập thể dục buổi sáng

6:20:00 PHH: Quyết đấu Yo Kwondo Tập 21
6:50:00 Khu vườn tuổi thơ Số 10
7:00:00 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập 7+8
7:20:00 Tạp dề nội trợ Tập 79
8:00:00 Phim : Mộc lan thời @ Tập 59
9:00:00 Giai điệu cuộc sống Số 19
9:20:00 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập 7+8
10:00:00 PHH : Lặn nào only tập 64
10:30:00 Thì ra là thế Số 44
11:00:00 PHH: Quyết đấu Yo Kwondo Tập 21
11:30:00 Đoán hay trúng ngay Số 60 (P2) PL
11:45:00 Những chiếc bút chì thông minh Số 141
12:00:00 Phim GĐ: Ngày đó ta chưa yêu tập 17
13:00:00 Phim: Lửa tình Tập 40
14:00:00 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập 7+8
14:30:00 Ngại gì không nói Số 90
14:45:00 Thì ra là thế Số 44
15:00:00 PHH : Lặn nào only tập 64
15:30:00 Tạp dề nội trợ Tập 80
16:00:00 Ngại gì không nói Số 90
16:15:00 Đoán hay trúng ngay Số 60 (P2) PL
16:30:00 PHH: Quyết đấu Yo Kwondo Tập 21
17:00:00 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập 9+10
17:30:00 PHH : Lặn nào only tập 65 PM
18:00:00 Ngại gì không nói Số 90
18:10:00 Thì ra là thế Số 44
18:30:00 PHH: Quyết đấu Yo Kwondo Tập 22 PM
19:00:00 Phim : Lửa tình tập 41 PM
20:00:00 Nào mình cùng đi Số 61
20:30:00 Phim: Ngày đó ta chưa yêu Tập 18 PM
21:30:00 Phim : Mộc lan thời @ Tập 60 PM
22:30:00 PHH: Quyết đấu Yo Kwondo Tập 22
23:00:00 Khu vườn tuổi thơ Số 16
23:15:00 Tạp dề nội trợ Tập 80
23:30:00 PHH : Lặn nào only tập 65
23:45:00 Giai điệu cuộc sống Số 10
0:00:00 Nào mình cùng đi Số 61
0:15:00 PHH: Quyết đấu Yo Kwondo Tập 22
0:30:00 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập 9+10

Comments

comments

Comments are closed.