Lịch phát sóng Thứ 3 (Ngày 28/3/2017)

Đồng Diệu Tường Anh 28/03/2017 Comments Off

 

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20 PHH: Trường học Ninja Tập 3
6:50 Happy birthday Số 238
7:00 PHH: Điều ước của Thỏ Tập 6
7:20 Ước mơ của em Số 36
8:00 Phim: Mã Vĩnh Trinh – P2 Tập 5
9:00 Theo bước con yêu Số 15
9:20 PHH: Điều ước của Thỏ Tập 6
10:00 PHH: Trường học Ninja Tập 3
10:30 Tạp dề nội trợ Tập 94
11:00 PHH: Chú rồng Ao Ao Tập 36
11:30 Đuổi vần bắt chữ Số 39
11:45 Ngại gì không nói Số 43
12:00 Phim GĐ: Mỹ nữ tái sinh Tập 7
13:00 Phim: Thám quan kì án Tập 23
14:00 PHH: Điều ước của Thỏ Tập 6
14:30 Ước mơ của em Số 36
15:00 PHH: Chú rồng Ao Ao Tập 36
15:30 Tạp dề nội trợ Tập 95
16:00 Ngại gì không nói Số 43
16:15 Đoán hay trúng ngay Số 116
16:30 PHH: Trường học Ninja Tập 3
17:00 PHH: Điều ước của Thỏ Tập 8
17:30 PHH: Trường học Ninja Tập 4
18:00 Đoán hay trúng ngay Số 119
18:30 PHH: Chú rồng Ao Ao Tập 37
19:00 Phim: Thám quan kì án Tập 24
20:10 Nào mình cùng đi Số 1
20:30 Phim: Mỹ nữ tái sinh Tập 8
21:30 Phim: Mã Vĩnh Trinh Tập 6 (P2)
22:30 PHH: Chú rồng Ao Ao Tập 37
23:00 Khu vườn tuổi thơ Số 21
23:15 Đoán hay trúng ngay Số 119
23:30 PHH: Trường học Ninja Tập 4
23:45 Giai điệu cuộc sống Số 43
0:00 Lớp học vui nhộn Số 13
0:15 PHH: Chú rồng Ao Ao Tập 30
0:30 PHH: Điều ước của Thỏ Tập 7

Comments

comments

Comments are closed.