Lịch phát sóng Thứ 3 (Ngày 28/11/2017)

Đồng Diệu Tường Anh 28/11/2017 Comments Off

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20 PHH: WIX công chúa phép thuật P6 Tập 10
6:50 Khu vườn tuổi thơ Số 10
7:00 PHH: Thần xe đại chiến Tập 20
7:20 Ước mơ của em Số 106
8:00 Phim Đoạt tình Tập 85
9:00 Khu vườn tuổi thơ Số 18
9:20 PHH: Thần xe đại chiến Tập 20
10:00 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long – Tập 51
10:30 Thì ra là thế Số 28
11:00 PHH: WIX công chúa phép thuật P6 Tập 10
11:30 Đoán hay trúng ngay Số 47 (P2)
11:45 Những chiếc bút chì thông minh Số 134
12:00 Phim GĐ: Lửa tình Tập 73
13:00 Phim: Thám quan kì án Tập 72
14:00 PHH: Thần xe đại chiến Tập 20
14:30 Ước mơ của em Số 106
15:00 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long – Tập 51
15:30 Tạp dề nội trợ Tập 50
16:00 Ngại gì không nói Số 76
16:15 Đoán hay trúng ngay Số 47 (P2)
16:30 PHH: WIX công chúa phép thuật P6 Tập 10
17:00 PHH: Thần xe đại chiến Tập 21
17:30 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long – Tập 52
18:00 Đoán hay trúng ngay Số 47 (P2)
18:30 PHH: WIX công chúa phép thuật P6 Tập 11
19:00 Phim: Thám quan kì án Tập 73
20:10 Nào mình cùng đi Số 43
20:30 Phim: Lửa tình Tập 74
21:30 Phim: Đoạt tình Tập 86
22:30 PHH: WIX công chúa phép thuật P6 Tập 11
23:00 Khu vườn tuổi thơ Số 17
23:15 Tạp dề nội trợ Tập 50
23:30 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long – Tập 52
23:45 Giai điệu cuộc sống Số 15
0:00 Nào mình cùng đi Số 43
0:15 PHH: WIX công chúa phép thuật P6 Tập 11
0:30 PHH: Thần xe đại chiến Tập 21

Comments

comments

Comments are closed.