Lịch phát sóng Thứ 3 (Ngày 27/03)

Đồng Diệu Tường Anh 27/03/2018 Comments Off
6:15:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20:00 PHH: Quyết đấu Yo Kwondo Tập 14
6:50:00 Khu vườn tuổi thơ Số 13
7:00:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh tập 10
7:20:00 Tạp dề nội trợ Tập 77
8:00:00 Phim : Mộc lan thời @ Tập 52
9:00:00 Giai điệu cuộc sống Số 18
9:20:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh tập 10
10:00:00 PHH : Lặn nào only tập 60
10:30:00 Thì ra là thế Số 43
11:00:00 PHH: Quyết đấu Yo Kwondo Tập 14
11:30:00 Nào mình cùng đi Số 60
12:00:00 Phim GĐ: Ngày đó ta chưa yêu tập 10
13:00:00 Phim: Lửa tình Tập 33
14:00:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh tập 10
14:30:00 Ngại gì không nói Số 89
14:45:00 Thì ra là thế Số 43
15:00:00 PHH : Lặn nào only tập 60
15:30:00 Tạp dề nội trợ Tập 78
16:00:00 Ngại gì không nói Số 89
16:15:00 Đoán hay trúng ngay Số 59 (P2) PL
16:30:00 PHH: Quyết đấu Yo Kwondo Tập 14
17:00:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh tập 11
17:30:00 PHH : Lặn nào only tập 61 PM
18:00:00 Ngại gì không nói Số 89
18:10:00 Thì ra là thế Số 43
18:30:00 PHH: Quyết đấu Yo Kwondo Tập 15 PM
19:00:00 Phim : Lửa tình tập 34 PM
20:00:00 Nào mình cùng đi Số 60
20:30:00 Phim: Ngày đó ta chưa yêu Tập 11 PM
21:30:00 Phim : Mộc lan thời @ Tập 53 PM
22:30:00 PHH: Quyết đấu Yo Kwondo Tập 15
23:00:00 Khu vườn tuổi thơ Số 16
23:15:00 Tạp dề nội trợ Tập 78
23:30:00 PHH : Lặn nào only tập 61
23:45:00 Giai điệu cuộc sống Số 19
0:00:00 Nào mình cùng đi Số 60
0:15:00 PHH: Quyết đấu Yo Kwondo Tập 15
0:30:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh tập 11

Comments

comments

Comments are closed.