Lịch phát sóng Thứ 3 ngày 27 tháng 10

thao.duong 27/10/2015 Comments Off

6:20:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:25:00 Bóng mát tâm hồn Số 80
6:30:00 PHH: Thế giới kì diệu của Alafa Tập 34
7:00:00 Vòng quay vô cực Tập 48
7:20:00 Khám phá thế giới Số 58
7:40:00 Ai là người chiến thắng Số 14
7:45:00 Nào mình cùng đi Số 49
8:00:00 Khu vườn thiên đàng Tập 7
9:25:00 PHH: Siêu người máy biến hình Tập 8
10:20:00 Ca nhạc theo chủ đề Số 25
11:00:00 PHH : Điều ước của Thỏ Tập 1
11:45:00 Những chiếc bút chì thông minh Số 7
12:00:00 Khu vườn kẹo ngọt Tập 24
13:00:00 Quan huyện chín tuổi Tập 18
14:00:00 PHH: Thế giới kì diệu của Alafa Tập 34
14:45:00 PHH: Siêu người máy biến hình Tập 8
15:30:00 Yêu con hơn mỗi ngày Số 53
16:00:00 Khu vườn tuổi thơ Số 24
16:20:00 Vòng quay vô cực Tập 48
17:00:00 PHH: Thế giới kì diệu của Alafa Tập 35
17:30:00 Học tiếng anh cùng Ozmo Số 26
17:45:00 Ai là người chiến thắng Số 14
18:00:00 PHH: Siêu người máy biến hình Tập 9
18:30:00 PHH : Điều ước của Thỏ Tập 2
19:00:00 Quan huyện chín tuổi Tập 19
20:00:00 Văn hóa làng nghề Số 11
20:30:00 Khu vườn thiên đàng Tập 8
21:30:00 Thiếu Lâm Nam Phái Tập 1
22:30:00 PHH: Thế giới kì diệu của Alafa Tập 35
23:00:00 Ca nhạc theo chủ đề Số 25
23:15:00 Học tiếng anh cùng Ozomo Số 26
23:30:00 PHH: Siêu người máy biến hình Tập 9
0:00:00 PHH : Điều ước của Thỏ Tập 2
0:30:00 Vòng quay vô cực Tập 48
1:00:00 PHH: Thế giới kì diệu của Alafa Tập 35

Comments

comments

Comments are closed.