Lịch phát sóng Thứ 3 (Ngày 26/9/2017)

Đồng Diệu Tường Anh 26/09/2017 Comments Off

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long – Tập 5
6:50 Happy birthday Số 264
7:00 PHH: Chiến binh vũ trụ Tập 35
7:20 Ước mơ của em Số 88
8:00 Phim Đoạt tình Tập 22
9:00 Khu vườn tuổi thơ Số 19
9:20 PHH: Chiến binh vũ trụ Tập 35
10:00 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long – Tập 12
10:30 Thì ra là thế Số 19
11:00 PHH: Chiến xạ thần thú Tập 18
11:30 Đuổi vần bắt chữ Số 67
11:45 Những chiếc bút chì thông minh Số 109
12:00 Phim GĐ: Lửa tình Tập 10
13:00 Phim: Thám quan kì án Tập 9
14:00 PHH: Chiến binh vũ trụ Tập 35
14:30 Ước mơ của em Số 88
15:00 PHH: Chiến xạ thần thú Tập 18
15:30 Tạp dề nội trợ Tập 32
16:00 Ngại gì không nói Số 68
16:15 Đoán hay trúng ngay Số 33 (P2)
16:30 PHH :Bảo bối thất lạc của khủng long – Tập 12
17:00 PHH: Chiến binh vũ trụ Tập 36
17:30 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long – Tập 13
18:00 Đoán hay trúng ngay Số 35 (P2)
18:30 PHH: Chiến xạ thần thú Tập 19
19:00 Phim: Thám quan kì án Tập 10
20:10 Nào mình cùng đi Số 34
20:30 Phim: Lửa tình Tập 11
21:30 Phim: Đoạt tình Tập 23
22:30 PHH: Chiến xạ thần thú Tập 19
23:00 Khu vườn tuổi thơ Số 19
23:15 Đoán hay trúng ngay Số 34 (P2)
23:30 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long – Tập 13
23:45 Giai điệu cuộc sống Số 19
0:00 Nào mình cùng đi Số 34
0:15 PHH: Chiến xạ thần thú Tập 19
0:30 PHH: Chiến binh vũ trụ Tập 36

Comments

comments

Comments are closed.