Lịch phát sóng Thứ 3 (Ngày 26/12/2017)

Đồng Diệu Tường Anh 26/12/2017 Comments Off

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20 PHH: My liitle Pony P5 Tập 12
6:50 Khu vườn tuổi thơ Số 19
7:00 PHH: Siêu người máy biến hình P2 Tập 22
7:20 Ước mơ của em Số 114
8:00 Phim Bí mật người vợ Tập 15
9:00 Khu vườn tuổi thơ Số 17
9:20 PHH: Siêu người máy biến hình P2 Tập 22
10:00 PHH: Lặn nào Olly Tập 15
10:30 Thì ra là thế Số 32
11:00 PHH: My liitle Pony P5 Tập 12
11:30 Đoán hay trúng ngay Số 51 (P2)
11:45 Những chiếc bút chì thông minh Số 138
12:00 Phim GĐ: Anh em nhà họ Kim Tập 22
13:00 Phim: Ngạo tửu giang hồ Tập 15
14:00 PHH: Siêu người máy biến hình P2 Tập 22
14:30 Ước mơ của em Số 114
15:00 PHH :Lặn nào Olly Tập 15
15:30 Tạp dề nội trợ Tập 57
16:00 Ngại gì không nói Số 80
16:15 Đoán hay trúng ngay Số 51 (P2)
16:30 PHH: My liitle Pony P5 Tập 12
17:00 PHH: Siêu người máy biến hình P2 Tập 23
17:30 PHH: Lặn nào Olly Tập 16
18:00 Đoán hay trúng ngay Số 51 (P2)
18:30 PHH: My liitle Pony P5 Tập 13
19:00 Phim: Ngạo tửu giang hồ Tập 16
20:10 Nào mình cùng đi Số 47
20:30 Phim: Anh em nhà họ Kim Tập 23
21:30 Phim: Bí mật người vợ Tập 16
22:30 PHH: My liitle Pony P5 Tập 13
23:00 Khu vườn tuổi thơ Số 12
23:15 Tạp dề nội trợ Tập 55
23:30 PHH: Lặn nào Olly Tập 16
23:45 Giai điệu cuộc sống Số 11
0:00 Nào mình cùng đi Số 47
0:15 PHH: My liitle Pony P5 Tập 13
0:30 PHH: Siêu người máy biến hình P2 Tập 23

Comments

comments

Comments are closed.