Lịch phát sóng Thứ 3 (Ngày 25/7/2017)

Đồng Diệu Tường Anh 25/07/2017 Comments Off

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20 PHH: Truyền kì mạc lâm – Tập 2
6:50 Happy birthday Số 255
7:00 PHH: Tuyệt đỉnh YoYo Tập 5
7:20 Ước mơ của em Số 70
8:00 Phim: Khi mẹ tôi yêu Tập 102
9:00 Theo bước con yêu Số 32
9:20 PHH: Tuyệt đỉnh YoYo Tập 5
10:00 PHH: Truyền kì mạc lâm – Tập 2
10:30 Thì ra là thế Số 11
11:00 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập 50
11:30 Đuổi vần bắt chữ Số 57
11:45 Những chiếc bút chì thông minh Số 118
12:00 Phim GĐ: Mộc lan thời @ Tập 41
13:00 Phim: Bát trận đồ Tập 17
14:00 PHH: Tuyệt đỉnh YoYo Tập 5
14:30 Ước mơ của em Số 70
15:00 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập 50
15:30 Tạp dề nội trợ Tập 14
16:00 Ngại gì không nói Số 59
16:15 Đoán hay trúng ngay Số 7 (P2)
16:30 PHH: Truyền kì mạc lâm – Tập 2
17:00 PHH: Tuyệt đỉnh YoYo Tập 6
17:30 PHH: Truyền kì mạc lâm- Tập 3
18:00 Đoán hay trúng ngay Số 8 (P2)
18:30 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập 51
19:00 Phim: Bát trận đồ Tập 18
20:10 Nào mình cùng đi Số 25
20:30 Phim: Mộc lan thời @ Tập 42
21:30 Phim: Khi mẹ tôi yêu Tập 103
22:30 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập 51
23:00 Khu vườn tuổi thơ Số 19
23:15 Đoán hay trúng ngay Số 7 (P2)
23:30 PHH: Truyền kì mạc lâm – Tập 3
23:45 Giai điệu cuộc sống Số 14
0:00 Nào mình cùng đi Số 25
0:15 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập 51
0:30 PHH: Tuyệt đỉnh YoYo Tập 6

Comments

comments

Comments are closed.