Lịch phát sóng Thứ 3 (Ngày 24/10/2017)

Đồng Diệu Tường Anh 24/10/2017 Comments Off

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20 PHH: Biệt đội siêu đẳng P3 Tập 6
6:50 Khu vườn tuổi thơ Số 10
7:00 PHH: Little Pony P2 Tập 11
7:20 Ước mơ của em Số 92
8:00 Phim Đoạt tình Tập 50
9:00 Khu vườn tuổi thơ Số 17
9:20 PHH: Little Pony P2 Tập 11
10:0 PHH :Bảo bối thất lạc của khủng long – Tập 31
10:30 Thì ra là thế Số 23
11:00 PHH: Biệt đội siêu đẳng P3 Tập 6
11:30 Đuổi vần bắt chữ Số 69
11:45 Những chiếc bút chì thông minh Số 29
12:00 Phim GĐ: Lửa tình Tập 38
13:00 Phim: Thám quan kì án Tập 37
14:00 PHH: Little Pony P2 Tập 11
14:30 Ước mơ của em Số 96
15:00 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long – Tập 31
15:30 Tạp dề nội trợ Tập 40
16:00 Ngại gì không nói Số 71
16:15 Đoán hay trúng ngay Số 42 (P2)
16:30 PHH: Biệt đội siêu đẳng P3 Tập 6
17:00 PHH: Little Pony P2 Tập 12
17:30 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long – Tập 32
18:00 Đoán hay trúng ngay Số 8 (P2)
18:30 PHH: Biệt đội siêu đẳng P3 Tập 7
19:00 Phim: Thám quan kì án Tập 38
20:10 Nào mình cùng đi Số 38
20:30 Phim: Lửa tình Tập 39
21:30 Phim: Đoạt tình Tập 51
22:30 PHH: Biệt đội siêu đẳng P3 Tập 7
23:00 Khu vườn tuổi thơ Số 10
23:15 Đoán hay trúng ngay Số 42 (P2)
23:30 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long – Tập 32
23:45 Giai điệu cuộc sống Số 16
0:00 Nào mình cùng đi Số 38
0:15 PHH: Biệt đội siêu đẳng P3 Tập 7
0:30 PHH: Little Pony P2 Tập 12

Comments

comments

Comments are closed.