Lịch phát sóng thứ 3 ngày 23 tháng 12 năm 2014

Chúc Nguyễn 22/12/2014 Comments Off

6:25:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:30:00 Bóng mát tâm hồn Số 79
6:35:00 Thiếu Lâm Nam Phái Tập 11
7:25:00 Nào mình cùng đi Số 7
7:45:00 Khám phá thế giới Số 72
8:00:00 Ước mơ vươn tới một ngôi sao Tập 3
9:15:00 Đấu sĩ LBX P2 Tập 32
9:45:00 Yêu con hơn mỗi ngày Số 9
9:55:00 Ảo thuật Số 12
10:20:00 Đôi tay xinh Số 11
10:30:00 Nhìn hình đoán chữ Số 55
10:55:00 Chú chim cánh cụt Pororo Tập 12
11:40:00 Sách hay của bé Số 10
11:50:00 Happy birthday Số 118
12:00:00 Simba tham dự Worlcup Tập 11
12:40:00 Biệt đội xe Vroomiz Tập 24
12:55:00 Đấu sĩ LBX P2 Tập 32
13:15:00 Khám phá thế giới Số 72
14:00:00 Hạnh phúc xưa của nhà ông Mã Tập 40
15:10:00 Sách hay của bé Số 10
15:20:00 Nhìn hình đoán chữ Số 55
15:30:00 Chú chim cánh cụt Pororo Tập 12
16:20:00 Thần xe siêu tốc Tập 6
17:00:00 PHH : Simba tham dự worlcup Tập 12
17:30:00 Music 4 Kids Số 101
17:45:00 Ảo thuật Số 12
18:00:00 Đấu sĩ LBX P2 Tập 33
18:30:00 PHH : Chú chim cánh cụt Proro Tập 1 Số đặc biệt
19:15:00 Nào mình cùng đi Số 8
19:30:00 Phim : Thiếu Lâm Nam Phái – Tập 12
20:30:00 Phim : Hạnh phúc xưa của nhà ông Mã Tập 41
21:20:00 Bóng mát tâm hồn Số 79
21:30:00 Simba tham dự Worlcup Tập 12
22:00:00 Phim : Ước mơ vươn tới một ngôi sao Tập 4
22:50:00 Yêu con hơn mỗi ngày Số 9
23:10:00 Đôi tay xinh Số 11
23:20:00 Chú chim cánh cụt Pororo Tập 13
23:50:00 Đấu sĩ LBX P2 Tập 33
0:20:00 Thần xe siêu tốc Tập 6
0:50:00 Khám phá thế giới Số 72
1:20:00 Biệt đội xe Vroomiz Tập 24

Comments

comments

Comments are closed.