Lịch phát sóng Thứ 3 (Ngày 21/3/2017)

Đồng Diệu Tường Anh 21/03/2017 Comments Off

 

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20 PHH: Anh em nhà Dalton Tập 54
6:50 Happy birthday Số 237
7:00 PHH: Đội bay siêu đẳng Tập 25
7:20 Ước mơ của em Số 34
8:00 Phim: Mã Vĩnh Trinh Tập 22
9:00 Theo bước con yêu Số 1
9:20 PHH: Đội bay siêu đẳng Tập 25
10:00 PHH: Anh em nhà Dalton Tập 61
10:30 Tạp dề nội trợ Tập 93
11:00 PHH: Chú rồng Ao Ao Tập 29
11:30 Đuổi vần bắt chữ Số 38
11:45 Ngại gì không nói Số 42
12:00 Phim GĐ: Đoạt tình Tập 98
13:00 Phim: Thám quan kì án Tập 16
14:00 PHH: Đội bay siêu đẳng Tập 25
14:30 Ước mơ của em Số 34
15:00 PHH: Chú rồng Ao Ao Tập 29
15:30 Tạp dề nội trợ Tập 93
16:00 Ngại gì không nói Số 42
16:15 Lớp học vui nhộn Số 19
16:30 PHH: Anh em nhà Dalton Tập 61
17:00 PHH: Đội bay siêu đẳng Tập 26
17:30 PHH: Anh em nhà Dalton Tập 62
18:00 Đoán hay trúng ngay Số 115
18:30 PHH: Chú rồng Ao Ao Tập 30
19:00 Phim: Thám quan kì án Tập 17
20:10 Nào mình cùng đi Số 61
20:30 Phim: Mỹ nữ tái sinh Tập 1
21:30 Phim: Mã Vĩnh Trinh Tập 23
22:30 PHH: Chú rồng Ao Ao Tập 30
23:00 Khu vườn tuổi thơ Số 22
23:15 Đoán hay trúng ngay Số 115
23:30 PHH: Anh em nhà Dalton Tập 62
23:45 Giai điệu cuộc sống Số 41
0:00 Lớp học vui nhộn Số 19
0:15 PHH: Chú rồng Ao Ao Tập 30
0:30 PHH: Đội bay siêu đẳng Tập 26

Comments

comments

Comments are closed.