Lịch phát sóng Thứ 3 (Ngày 21/2/2017)

Đồng Diệu Tường Anh 21/02/2017 Comments Off

BUỔI SÁNG
06:15 – Clip tập thể dục buổi sáng
06:20 – PHH: Anh em nhà Dalton (Tập 33)
06:50 – Vương quốc thông minh (Số 21)
07:00 – PHH: Lego friend (Tập 23)
07:20 – Ước mơ của em (Số 26)
08:00 – Phim GĐ: Vì sao đưa anh tới (Tập 21)
09:00 – Theo bước con yêu (Số 11)
09:20 – PHH: Lego friend (Tập 23)
10:00 – PHH: Anh em nhà Dalton (Tập 33)
10:30 – Lớp học vui nhộn (Số 1)
11:00 – PHH: Chú rồng Ao Ao (Tập 1)
11:30 – Đuổi vần bắt chữ (Số 66)
11:45 – Vương quốc thông minh (Số 23)

BUỔI CHIỀU
12:00 – Đoạt tình (Tập 70)
13:00 – Thiên hạ đệ nhất kiếm (Tập 23)
14:00 – PHH: Lego friend (Tập 23)
14:30 – Nhí tài năng (Số 8)
15:00 – PHH: Chú rồng Ao Ao (Tập 1)
15:30 – Tạp dề nội trợ (Tập 85)
16:00 – Ngại gì không nói (Số 38)
16:15 – Vương quốc thông minh (Số 22)
16:30 – PHH: Anh em nhà Dalton (Tập 33)
17:00 – PHH: Lego friend (Tập 24)
17:30 – PHH: Anh em nhà Dalton (Tập 34)

BUỔI TỐI
18:00 – Đoán hay trúng ngay (Số 103)
18:30 – PHH: Chú rồng Ao Ao (Tập 2)
19:00 – Phim Thiên hạ đệ nhất kiếm (Tập 24)
20:10 – Nào mình cùng đi (Số 57)
20:30 – Đoạt tình (Tập 71)
21:30 – Phim: Vì sao đưa anh tới (Tập 22)
22:30 – PHH: Chú rồng Ao Ao (Tập 2)
23:00 – Cha con hợp sức (Số 12)
23:15 – Nhí tài năng (Số 8)
23:30 – PHH: Anh em nhà Dalton (Tập 34)
23:45 – Giai điệu cuộc sống (Số 49)
00:00 – Lớp học vui nhộn (Số 7)
00:15 – PHH: Chú rồng Ao Ao (Tập 2)
00:30 – PHH: Lego friend (Tập 24)

(Visited 109 times, 1 visits today)

Comments

comments

Comments are closed.