Lịch phát sóng Thứ 3 (Ngày 20/03)

Đồng Diệu Tường Anh 20/03/2018 Comments Off

6:15:00 Clip tập thể dục buổi sáng

6:20:00 PHH: Quyết đấu Yo Kwondo Tập 7
6:50:00 Khu vườn tuổi thơ Số 13
7:00:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh tập 3
7:20:00 Tạp dề nội trợ Tập 76
8:00:00 Phim : Mộc lan thời @ Tập 45
9:00:00 Giai điệu cuộc sống Số 14
9:20:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh tập 3
10:00:00 PHH : Lặn nào only tập 56
10:30:00 Thì ra là thế Số 42
11:00:00 PHH: Quyết đấu Yo Kwondo Tập 7
11:30:00 Đoán hay trúng ngay Số 50 (P2) PL
11:45:00 Những chiếc bút chì thông minh Số 145
12:00:00 Phim GĐ: Ngày đó ta chưa yêu tập 3
13:00:00 Phim: Lửa tình Tập 26
14:00:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh tập 3
14:30:00 Ngại gì không nói Số 88
14:45:00 Thì ra là thế Số 42
15:00:00 PHH : Lặn nào only tập 56
15:30:00 Tạp dề nội trợ Tập 76
16:00:00 Ngại gì không nói Số 88
16:15:00 Đoán hay trúng ngay Số 53 (P2) PL
16:30:00 PHH: Quyết đấu Yo Kwondo Tập 7
17:00:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh tập 4
17:30:00 PHH : Lặn nào only tập 57 PM
18:00:00 Ngại gì không nói Số 88
18:10:00 Thì ra là thế Số 42
18:30:00 PHH: Quyết đấu Yo Kwondo Tập 8 PM
19:00:00 Phim : Lửa tình tập 27 PM
20:00:00 Nào mình cùng đi Số 59
20:30:00 Phim: Ngày đó ta chưa yêu Tập 4 PM
21:30:00 Phim : Mộc lan thời @ Tập 46 PM
22:30:00 PHH: Quyết đấu Yo Kwondo Tập 8
23:00:00 Khu vườn tuổi thơ Số 10
23:15:00 Tạp dề nội trợ Tập 75
23:30:00 PHH : Lặn nào only tập 57
23:45:00 Giai điệu cuộc sống Số 10
0:00:00 Nào mình cùng đi Số 59
0:15:00 PHH: Quyết đấu Yo Kwondo Tập 8
0:30:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh tập 4

Comments

comments

Comments are closed.