Lịch phát sóng Thứ 3 ngày 20 tháng 10

thao.duong 19/10/2015 Comments Off

6:20:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:25:00 Bóng mát tâm hồn Số 73
6:30:00 PHH: Thế giới kì diệu của Alafa Tập 27
7:00:00 Vòng quay vô cực Tập 41
7:20:00 Khám phá thế giới Số 57
7:40:00 Ai là người chiến thắng Số 14
7:45:00 Nào mình cùng đi Số 48
8:00:00 Khu vườn thiên đàng Tập 1
9:25:00 PHH: Siêu người máy biến hình Tập 1
10:20:00 Ca nhạc theo chủ đề Số 24
11:00:00 PHH :Anh hùng thiên hà Tập 46
11:45:00 Những chiếc bút chì thông minh Số 6
12:00:00 Khu vườn kẹo ngọt Tập 17
13:00:00 Quan huyện chín tuổi Tập 11
14:00:00 PHH: Thế giới kì diệu của Alafa Tập 27
14:45:00 PHH: Siêu người máy biến hình Tập 1
15:30:00 Yêu con hơn mỗi ngày Số 52
16:00:00 Khu vườn tuổi thơ Số 23
16:20:00 Vòng quay vô cực Tập 41
17:00:00 PHH: Thế giới kì diệu của Alafa Tập 28
17:30:00 Học tiếng anh cùng Ozmo Số 25
17:45:00 Ai là người chiến thắng Số 14
18:00:00 PHH: Siêu người máy biến hình Tập 2
18:30:00 PHH : Anh hùng thiên hà Tập 47
19:00:00 Quan huyện chín tuổi Tập 12
20:00:00 Văn hóa làng nghề Số 10
20:30:00 Khu vườn thiên đàng Tập 2
21:30:00 Khu vườn kẹo ngọt Tập 18
22:30:00 PHH: Thế giới kì diệu của Alafa Tập 28
23:00:00 Ca nhạc theo chủ đề Số 24
23:15:00 Học tiếng anh cùng Ozomo Số 25
23:30:00 PHH: Siêu người máy biến hình Tập 2
0:00:00 PHH :Anh hùng thiên hà Tập 47
0:30:00 Vòng quay vô cực Tập 41
1:00:00 PHH: Thế giới kì diệu của Alafa Tập 28

Comments

comments

Comments are closed.