Lịch phát sóng Thứ 3 (Ngày 19/9/2017)

Đồng Diệu Tường Anh 19/09/2017 Comments Off

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long – Tập 5
6:50 Happy birthday Số 263
7:00 PHH: Chiến binh vũ trụ Tập 28
7:20 Ước mơ của em Số 86
8:00 Phim Đoạt tình Tập 15
9:00 Khu vườn tuổi thơ Số 14
9:20 PHH: Chiến binh vũ trụ Tập 28
10:00 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long – Tập 5
10:30 Thì ra là thế Số 18
11:00 PHH: Chiến xạ thần thú Tập 11
11:30 Đuổi vần bắt chữ Số 65
11:45 Những chiếc bút chì thông minh Số 109
12:00 Phim GĐ: Lửa tình Tập 3
13:00 Phim: Thám quan kì án Tập 2
14:00 PHH: Chiến binh vũ trụ Tập 28
14:30 Ước mơ của em Số 86
15:00 PHH: Chiến xạ thần thú Tập 11
15:30 Tạp dề nội trợ Tập 30
16:00 Ngại gì không nói Số 67
16:15 Đoán hay trúng ngay Số 31 (P2)
16:30 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long – Tập 5
17:00 PHH: Chiến binh vũ trụ Tập 29
17:30 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long – Tập 6
18:00 Đoán hay trúng ngay Số 32 (P2)
18:30 PHH: Chiến xạ thần thú Tập 12
19:00 Phim: Thám quan kì án Tập 3
20:10 Nào mình cùng đi Số 33
20:30 Phim: Lửa tình Tập 4
21:30 Phim: Đoạt tình Tập 16
22:30 PHH: Chiến xạ thần thú Tập 12
23:00 Khu vườn tuổi thơ Số 15
23:15 Đoán hay trúng ngay Số 30 (P2)
23:30 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long – Tập 6
23:45 Giai điệu cuộc sống Số 14
0:00 Nào mình cùng đi Số 33
0:15 PHH: Chiến xạ thần thú Tập 12
0:30 PHH: Little Pony P1 Tập 29

Comments

comments

Comments are closed.