Lịch phát sóng Thứ 3 (Ngày 18/7/2017)

Đồng Diệu Tường Anh 18/07/2017 Comments Off

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20 PHH: Lặn nào Olly Tập 99
6:50 Happy birthday Số 254
7:00 PHH: Chú rồng AoAo Tập 47+48
7:20 Ước mơ của em Số 68
8:00 Phim: Khi mẹ tôi yêu Tập 95
9:00 Theo bước con yêu Số 31
9:20 PHH: Chú rồng AoAo Tập 47+48
10:00 PHH: Lặn nào Olly Tập 99
10:30 Thì ra là thế Số 10
11:00 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập 43
11:30 Đuổi vần bắt chữ Số 56
11:45 Những chiếc bút chì thông minh Số 81
12:00 Phim GĐ: Mộc lan thời @ Tập 34
13:00 Phim: Bát trận đồ Tập 10
14:00 PHH: Chú rồng AoAo Tập 47+48
14:30 Ước mơ của em Số 68
15:00 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập 43
15:30 Tạp dề nội trợ Tập 12
16:00 Ngại gì không nói Số 58
16:15 Đoán hay trúng ngay Số 22 (P2)
16:30 PHH: Lặn nào Olly Tập 99
17:00 PHH: Chú rồng AoAo Tập 49+50
17:30 PHH: Lặn nào Olly Tập 100
18:00 Đoán hay trúng ngay Số 5 (P2)
18:30 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập 44
19:00 Phim: Bát trận đồ Tập 11
20:10 Nào mình cùng đi Số 24
20:30 Phim: Mộc lan thời @ Tập 35
21:30 Phim: Khi mẹ tôi yêu Tập 96
22:30 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập 44
23:00 Khu vườn tuổi thơ Số 25
23:15 Đoán hay trúng ngay Số 23 (P2)
23:30 PHH: Lặn nào Olly Tập 100
23:45 Giai điệu cuộc sống Số 35
0:00 Nào mình cùng đi Số 24
0:15 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập 44
0:30 PHH: Chú rồng AoAo Tập 49+50

Comments

comments

Comments are closed.