Lịch phát sóng Thứ 3 (Ngày 17/10/2017)

Đồng Diệu Tường Anh 17/10/2017 Comments Off

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20 PHH: Chiến xạ thần thú Tập 39
6:50 Khu vườn tuổi thơ Số 10
7:00 PHH: Little Pony P2 Tập 4
7:20 Ước mơ của em Số 92
8:00 Phim Đoạt tình Tập 43
9:00 Khu vườn tuổi thơ Số 15
9:20 PHH: Little Pony P2 Tập 4
10:00 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long – Tập 27
10:30 Thì ra là thế Số 22
11:00 PHH: Chiến xạ thần thú Tập 39
11:30 Đuổi vần bắt chữ Số 69
11:45 Những chiếc bút chì thông minh Số 120
12:00 Phim GĐ: Lửa tình Tập 31
13:00 Phim: Thám quan kì án Tập 30
14:00 PHH: Little Pony P2 Tập 4
14:30 Ước mơ của em Số 94
15:00 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long – Tập 27
15:30 Tạp dề nội trợ Tập 38
16:00 Ngại gì không nói Số 70
16:15 Đoán hay trúng ngay Số 5 (P2)
16:30 PHH: Chiến xạ thần thú Tập 39
17:00 PHH: Little Pony P2 Tập 5
17:30 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long – Tập 28
18:00 Đoán hay trúng ngay Số 8 (P2)
18:30 PHH: Chiến xạ thần thú Tập 40
19:00 Phim: Thám quan kì án Tập 31
20:10 Nào mình cùng đi Số 37
20:30 Phim: Lửa tình Tập 32
21:30 Phim: Đoạt tình Tập 44
22:30 PHH: Chiến xạ thần thú Tập 40
23:00 Khu vườn tuổi thơ Số 18
23:15 Đoán hay trúng ngay Số 7 (P2)
23:30 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long – Tập 28
23:45 Giai điệu cuộc sống Số 17
0:00 Nào mình cùng đi Số 37
0:15 PHH: Chiến xạ thần thú Tập 40
0:30 PHH: Little Pony P2 Tập 5

Comments

comments

Comments are closed.