Lịch phát sóng thứ 3 ngày 16 tháng 12 năm 2014

Chúc Nguyễn 15/12/2014 Comments Off

6:25:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:30:00 Bóng mát tâm hồn Số 72
6:35:00 Thiếu Lâm Nam Phái Tập 5
7:25:00 Nào mình cùng đi Số 7
7:45:00 Khám phá thế giới Số 70
8:00:00 Thành thật với tình yêu Tập 55
9:15:00 Đấu sĩ LBX P2 Tập 25
9:45:00 Yêu con hơn mỗi ngày Số 8
9:55:00 Ảo thuật Số 11
10:20:00 Đôi tay xinh Số 10
10:30:00 Nhìn hình đoán chữ Số 54
10:55:00 Chú chim cánh cụt Pororo Tập 5
11:40:00 Fun with English Số 11
11:50:00 Happy birthday Số 117
12:00:00 Simba tham dự Worlcup Tập 4
12:40:00 Biệt đội xe Vroomiz Tập 17
12:55:00 Đấu sĩ LBX P2 Tập 25
13:15:00 Nhí tài năng số 37
14:00:00 Hạnh phúc xưa của nhà ông Mã Tập 34
15:10:00 Sách hay của bé Số 9
15:20:00 Nhìn hình đoán chữ Số 54
15:30:00 Chú chim cánh cụt Pororo Tập 5
16:20:00 Vương quốc cổ tích LaLaloopsy Tập 25
17:00:00 PHH : Simba tham dự worlcup Tập 5
17:30:00 Music 4 Kids Số 100
17:45:00 Ảo thuật Số 11
18:00:00 Đấu sĩ LBX P2 Tập 26
18:30:00 PHH : Chú chim cánh cụt Proro Tập 6
19:15:00 Nào mình cùng đi Số 7
19:30:00 Phim : Thiếu Lâm Nam Phái – Tập 6
20:30:00 Phim : Hạnh phúc xưa của nhà ông Mã Tập 35
21:20:00 Bóng mát tâm hồn Số 72
21:30:00 Simba tham dự Worlcup Tập 5
22:00:00 Phim : Thành thật với tình yêu Tập 56
22:50:00 Yêu con hơn mỗi ngày Số 8
23:10:00 Fun with English Số 11
23:20:00 Chú chim cánh cụt Pororo Tập 6
23:50:00 Đấu sĩ LBX P2 Tập 26
0:20:00 Vương quốc cổ tích LaLaloopsy Tập 25
0:50:00 Khám phá thế giới Số 70
1:20:00 Biệt đội xe Vroomiz Tập 17

Comments

comments

Comments are closed.