Lịch phát sóng Thứ 3 (Ngày 14/3/2017)

Đồng Diệu Tường Anh 14/03/2017 Comments Off

 

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20 PHH: Anh em nhà Dalton Tập 54
6:50 Vương quốc thông minh Số 28
7:00 PHH: Đội bay siêu đẳng Tập 18
7:20 Ước mơ của em Số 32
8:00 Phim: Mã Vĩnh Trinh Tập 15
9:00 Theo bước con yêu Số 14
9:20 PHH: Đội bay siêu đẳng Tập 18
10:00 PHH: Anh em nhà Dalton Tập 54
10:30 Lớp học vui nhộn Số 18
11:00 PHH: Chú rồng Ao Ao Tập 22
11:30 Đuổi vần bắt chữ Số 69
11:45 Vương quốc thông minh Số 29
12:00 Phim GĐ: Đoạt tình Tập 91
13:00 Phim: Thám quan kì án Tập 9
14:00 PHH: Đội bay siêu đẳng Tập 18
14:30 Ước mơ của em Số 32
15:00 PHH: Chú rồng Ao Ao Tập 22
15:30 Tạp dề nội trợ Tập 91
16:00 Ngại gì không nói Số 41
16:15 Vương quốc thông minh Số 28
16:30 PHH: Anh em nhà Dalton Tập 54
17:00 PHH: Đội bay siêu đẳng Tập 19
17:30 PHH: Anh em nhà Dalton Tập 55
18:00 Đoán hay trúng ngay Số 112
18:30 PHH: Chú rồng Ao Ao Tập 23
19:00 Phim: Thám quan kì án Tập 10
20:10 Nào mình cùng đi Số 60
20:30 Phim: Đoạt tình Tập 92
21:30 Phim: Mã Vĩnh Trinh Tập 16
22:30 PHH: Chú rồng Ao Ao Tập 23
23:00 Cha con hợp sức Số 15
23:15 Đoán hay trúng ngay Số 111
23:30 PHH: Anh em nhà Dalton Tập 55
23:45 Giai điệu cuộc sống Số 46
0:00 Lớp học vui nhộn Số 19
0:15 PHH: Chú rồng Ao Ao Tập 23
0:30 PHH: Đội bay siêu đẳng Tập 19

(Visited 96 times, 1 visits today)

Comments

comments

Comments are closed.