Lịch phát sóng Thứ 3 (Ngày 14/2/2017)

Đồng Diệu Tường Anh 14/02/2017 Comments Off
BUỔI SÁNG
06:15 – Clip tập thể dục buổi sáng
06:20 – PHH: Siêu người máy biến hình (Tập 20)
06:50 – Vương quốc thông minh (Số 20)
07:00 – PHH: Lego friend (Tập 16)
07:20 – Ước mơ của em (Số 24)
08:00 – Phim GĐ: Vì sao đưa anh tới (Tập 14)
09:00 – Theo bước con yêu (Số 10)
09:20 – PHH: Lego friend (Tập 16)
10:00 – PHH: Anh em nhà Dalton (Tập 26)
10:30 – Lớp học vui nhộn (Số 6)
11:00 – PHH: Siêu người máy biến hình (Tập 20)
11:30 – Đuổi vần bắt chữ (Số 65)
11:45 – Vương quốc thông minh (Số 21)

BUỔI CHIỀU
12:00 – Đoạt tình (Tập 63)
13:00 – Thiên hạ đệ nhất kiếm (Tập 16)
14:00 – PHH: Lego friend (Tập 16)
14:30 – Nhí tài năng (Số 7)
15:00 – PHH: Siêu người máy biến hình (Tập 20)
15:30 – Tạp dề nội trợ (Tập 83)
16:00 – Ngại gì không nói (Số 37)
16:15 – Vương quốc thông minh (Số 21)
16:30 – PHH: Anh em nhà Dalton (Tập 26)
17:00 – PHH: Lego friend (Tập 17)
17:30 – PHH: Anh em nhà Dalton (Tập 27)

BUỔI TỐI
18:00 – Đoán hay trúng ngay (Số 4)
18:30 – PHH: Siêu người máy biến hình (Tập 21)
19:00 – Phim Thiên hạ đệ nhất kiếm (Tập 17)
20:10 – Nào mình cùng đi (Số 56)
20:30 – Đoạt tình (Tập 64)
21:30 – Phim: Vì sao đưa anh tới (Tập 15)
22:30 – PHH: Siêu người máy biến hình (Tập 21)
23:00 – Cha con hợp sức (Số 11)
23:15 – Nhí tài năng (Số 7)
23:30 – PHH: Anh em nhà Dalton (Tập 27)
23:45 – Giai điệu cuộc sống (Số 56)
00:00 – Lớp học vui nhộn (Số 6)
00:15 – PHH: Siêu người máy biến hình (Tập 21)
00:30 – PHH: Lego friend (Tập 17)

 

Comments

comments

Comments are closed.