Lịch phát sóng Thứ 3 (Ngày 12/12/2017)

Đồng Diệu Tường Anh 12/12/2017 Comments Off

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20 PHH: WIX công chúa phép thuật P6 Tập 24
6:50 Khu vườn tuổi thơ Số 19
7:00 PHH: Siêu người máy biến hình P2 Tập 8
7:20 Ước mơ của em Số 110
8:00 Phim Bí mật người vợ Tập 1
9:00 Khu vườn tuổi thơ Số 15
9:20 PHH: Siêu người máy biến hình P2 Tập 8
10:00 PHH: Lặn nào Olly Tập 7
10:30 PHH: WIX công chúa phép thuật P6 Tập 24
11:30 Đoán hay trúng ngay Số 49 (P2)
11:45 Những chiếc bút chì thông minh Số 136
12:00 Phim GĐ: Anh em nhà họ Kim Tập 8
13:00 Phim: Ngạo tửu giang hồ Tập 1
14:00 PHH: Siêu người máy biến hình P2 Tập 8
14:30 Ước mơ của em Số 110
15:00 PHH: Lặn nào Olly Tập 7
15:30 Tạp dề nội trợ Tập 53
16:00 Ngại gì không nói Số 78
16:15 Đoán hay trúng ngay Số 49 (P2)
16:30 PHH: WIX công chúa phép thuật P6 Tập 24
17:00 PHH: Siêu người máy biến hình P2 Tập 9
17:30 PHH : Lặn nào Olly Tập 8
18:00 Đoán hay trúng ngay Số 49 (P2)
18:30 PHH: WIX công chúa phép thuật P6 Tập 25
19:00 Phim: Ngạo tửu giang hồ Tập 2
20:10 Nào mình cùng đi Số 45
20:30 Phim: Anh em nhà họ Kim Tập 9
21:30 Phim: Bí mật người vợ Tập 2
22:30 PHH: WIX công chúa phép thuật P6 Tập 25
23:00 Khu vườn tuổi thơ Số 10
23:15 Tạp dề nội trợ Tập 52
23:30 PHH: Lặn nào Olly Tập 8
23:45 Giai điệu cuộc sống Số 11
0:00 Nào mình cùng đi Số 45
0:15 PHH: WIX công chúa phép thuật P6 Tập 25
0:30 PHH: Siêu người máy biến hình P2 Tập 9

Comments

comments

Comments are closed.