Lịch phát sóng Thứ 3 (Ngày 11/7/2017)

Đồng Diệu Tường Anh 11/07/2017 Comments Off

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20 PHH: Lặn nào Olly Tập 92
6:50 Happy birthday Số 253
7:00 PHH: Chú rồng AoAo Tập 33+34
7:20 Ước mơ của em Số 66
8:00 Phim: Khi mẹ tôi yêu Tập 88
9:00 Theo bước con yêu Số 30
9:20 PHH: Chú rồng AoAo Tập 33+34
10:00 PHH: Lặn nào Olly Tập 92
10:30 Thì ra là thế Số 9
11:00 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập 36
11:30 Đuổi vần bắt chữ Số 55 PL
11:45 Những chiếc bút chì thông minh Số 126
12:00 Phim GĐ: Mộc lan thời @ Tập 27
13:00 Phim: Bát trận đồ Tập 3
14:00 PHH: Chú rồng AoAo Tập 33+34
14:30 Ước mơ của em Số 66
15:00 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập 36
15:30 Tạp dề nội trợ Tập 10
16:00 Ngại gì không nói Số 57
16:15 Đoán hay trúng ngay Số 1 (P2)
16:30 PHH: Lặn nào Olly Tập 92
17:00 PHH: Chú rồng AoAo Tập 35+36
17:30 PHH: Lặn nào Olly Tập 93
18:00 Đoán hay trúng ngay Số 2 (P2)
18:30 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập 37
19:00 Phim: Bát trận đồ Tập 4
20:10 Nào mình cùng đi Số 23
20:30 Phim: Mộc lan thời @ Tập 28
21:30 Phim: Khi mẹ tôi yêu Tập 89
22:30 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập 37
23:00 Khu vườn tuổi thơ Số 29
23:15 Đoán hay trúng ngay Số 21 (P2)
23:30 PHH: Lặn nào Olly Tập 93
23:45 Giai điệu cuộc sống Số 32
0:00 Nào mình cùng đi Số 23
0:15 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập 37
0:30 PHH: Chú rồng AoAo Tập 35+36

Comments

comments

Comments are closed.