Lịch phát sóng Thứ 3 (Ngày 10/10/2017)

Đồng Diệu Tường Anh 10/10/2017 Comments Off

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20 PHH: Chiến xạ thần thú Tập 32
6:50 Khu vườn tuổi thơ Số 10
7:00 PHH: Chiến binh vũ trụ Tập 49
7:20 Ước mơ của em Số 92
8:00 Phim Đoạt tình Tập 36
9:00 Khu vườn tuổi thơ Số 11
9:20 PHH: Chiến binh vũ trụ Tập 49
10:00 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long – Tập 23
10:30 Thì ra là thế Số 21
11:00 PHH: Chiến xạ thần thú Tập 32
11:30 Đuổi vần bắt chữ Số 67 PL
11:45 Những chiếc bút chì thông minh Số 114
12:00 Phim GĐ: Lửa tình Tập 24
13:00 Phim: Thám quan kì án Tập 23
14:00 PHH: Chiến binh vũ trụ Tập 49
14:30 Ước mơ của em Số 92
15:00 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long – Tập 23
15:30 Tạp dề nội trợ Tập 36
16:00 Ngại gì không nói Số 69
16:15 Đoán hay trúng ngay Số 2 (P2)
16:30 PHH: Chiến xạ thần thú Tập 32
17:00 PHH: Chiến binh vũ trụ Tập 50
17:30 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long – Tập 24
18:00 Đoán hay trúng ngay Số 3 (P2)
18:30 PHH: Chiến xạ thần thú Tập 33
19:00 Phim: Thám quan kì án Tập 17
20:10 Nào mình cùng đi Số 36
20:30 Phim: Lửa tình Tập 25
21:30 Phim : Đoạt tình Tập 37
22:30 PHH: Chiến xạ thần thú Tập 33
23:00 Khu vườn tuổi thơ Số 12
23:15 Đoán hay trúng ngay Số 39 (P2)
23:30 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long – Tập 24
23:45 Giai điệu cuộc sống Số 14
0:00 Nào mình cùng đi Số 36
0:15 PHH: Chiến xạ thần thú Tập 33
0:30 PHH: Chiến binh vũ trụ Tập 50

Comments

comments

Comments are closed.