Lịch phát sóng Thứ 3 (Ngày 07/3/2017)

Đồng Diệu Tường Anh 07/03/2017 Comments Off

 

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20 PHH: Anh em nhà Dalton Tập 47
6:50 Vương quốc thông minh Số 25
7:00 PHH: Đội bay siêu đẳng Tập 11
7:20 Ước mơ của em Số 29
8:00 Phim: Mã Vĩnh Trinh Tập 8
9:00 Theo bước con yêu Số 13
9:20 PHH: Đội bay siêu đẳng Tập 11
10:00 PHH: Anh em nhà Dalton Tập 47
10:30 Lớp học vui nhộn Số 17
11:00 PHH: Chú rồng Ao Ao Tập 15
11:30 Đuổi vần bắt chữ Số 68
11:45 Vương quốc thông minh Số 27
12:00 Phim GĐ: Đoạt tình Tập 84
13:00 Phim: Thám quan kì án Tập 2
14:00 PHH: Đội bay siêu đẳng Tập 11
14:30 Ước mơ của em Số 29
15:00 PHH: Chú rồng Ao Ao Tập 15
15:30 Tạp dề nội trợ Tập 89
16:00 Ngại gì không nói Số 40
16:15 Vương quốc thông minh Số 26
16:30 PHH: Anh em nhà Dalton Tập 47
17:00 PHH: Đội bay siêu đẳng Tập 12
17:30 PHH: Anh em nhà Dalton Tập 48
18:00 Đoán hay trúng ngay Số 109
18:30 PHH: Chú rồng Ao Ao Tập 16
19:00 Phim: Thám quan kì án Tập 3
20:10 Nào mình cùng đi Số 59
20:30 Phim: Đoạt tình Tập 85
21:30 Phim: Mã Vĩnh Trinh Tập 9
22:30 PHH: Chú rồng Ao Ao Tập 16
23:00 Cha con hợp sức Số 14
23:15 Đoán hay trúng ngay Số 108
23:30 PHH: Anh em nhà Dalton Tập 48
23:45 Giai điệu cuộc sống Số 42
0:00 Lớp học vui nhộn Số 18
0:15 PHH: Chú rồng Ao Ao Tập 16
0:30 PHH: Đội bay siêu đẳng Tập 12

(Visited 113 times, 1 visits today)

Comments

comments

Comments are closed.