Lịch phát sóng Thứ 3 (Ngày 07/11/2017)

Đồng Diệu Tường Anh 07/11/2017 Comments Off

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20 PHH: Chichiland – Đội xe biến hình Tập 7
6:50 Khu vườn tuổi thơ Số 17
7:00 PHH: Little Pony P2 Tập 25
7:20 Ước mơ của em Số 101
8:00 Phim Đoạt tình Tập 64
9:00 Khu vườn tuổi thơ Số 16
9:20 PHH: Little Pony P2 Tập 25
10:00 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long – Tập 39
10:30 Thì ra là thế Số 25
11:00 PHH: Chichiland – Đội xe biến hình Tập 7
11:30 Đoán hay trúng ngay Số 44 (P2)
11:45 Những chiếc bút chì thông minh Số 131
12:00 Phim GĐ: Lửa tình Tập 52
13:00 Phim: Thám quan kì án Tập 51
14:00 PHH: Little Pony P2 Tập 25
14:30 Ước mơ của em Số 101
15:00 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long – Tập 39
15:30 Tạp dề nội trợ Tập 44
16:00 Ngại gì không nói Số 73
16:15 Đoán hay trúng ngay Số 44 (P2)
16:30 PHH: Chichiland – Đội xe biến hình Tập 7
17:00 PHH: Little Pony P2 Tập 26
17:30 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long – Tập 40
18:00 Đoán hay trúng ngay Số 44 (P2)
18:30 PHH: Chichiland – Đội xe biến hình Tập 8
19:00 Phim: Thám quan kì án Tập 52
20:10 Nào mình cùng đi Số 40
20:30 Phim: Lửa tình Tập 53
21:30 Phim: Đoạt tình Tập 65
22:30 PHH: Chichiland – Đội xe biến hình Tập 8
23:00 Khu vườn tuổi thơ Số 10
23:15 Tạp dề nội trợ Tập 43
23:30 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long – Tập 40
23:45 Giai điệu cuộc sống Số 19
0:00 Nào mình cùng đi Số 40
0:15 PHH: Chichiland – Đội xe biến hình Tập 8
0:30 PHH: Little Pony P2 Tập 25

Comments

comments

Comments are closed.