Lịch phát sóng Thứ 3 (Ngày 06/03)

Đồng Diệu Tường Anh 06/03/2018 Comments Off

6:15:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20:00 PHH: Pony bé nhỏ – tình bạn diệu kỳ P6 – tập 15
6:50:00 Khu vườn tuổi thơ Số 41
7:00:00 PHH: Winx công chúa phép thuật P6 Tập 15
7:20:00 Tạp dề nội trợ Tập 70
8:00:00 Phim : Mộc lan thời @ Tập 31
9:00:00 Khu vườn tuổi thơ Số 13
9:20:00 PHH: Winx công chúa phép thuật P6 Tập 15
10:00:00 PHH : Truyền kì mạc lâm tập 2
10:30:00 Thì ra là thế Số 40
11:00:00 PHH: Pony bé nhỏ – tình bạn diệu kỳ P6 – tập 15
11:30:00 Đoán hay trúng ngay Số 50 (P2) PL
11:45:00 Những chiếc bút chì thông minh Số 145
12:00:00 Phim GĐ: Anh em nhà họ Kim Tập 91
13:00:00 Phim: Lửa tình Tập 12
14:00:00 PHH: Winx công chúa phép thuật P6 Tập 15
14:30:00 Ngại gì không nói Số 86
14:45:00 Thì ra là thế Số 40
15:00:00 PHH : Truyền kì mạc lâm tập 2
15:30:00 Tạp dề nội trợ Tập 72
15:45:00
16:00:00 Ngại gì không nói Số 86
16:15:00 Đoán hay trúng ngay Số 58 (P2) PL
16:30:00 PHH: Pony bé nhỏ – tình bạn diệu kỳ P6 – tập 15
17:00:00 PHH: Winx công chúa phép thuật P6 Tập 16
17:30:00 PHH : Truyền kì mạc lâm tập 3 PM
18:00:00 Ngại gì không nói Số 86
18:10:00 Thì ra là thế Số 40
18:30:00 PHH: Pony bé nhỏ – tình bạn diệu kỳ P6 – tập 16 PM
19:00:00 Phim : Lửa tình tập 13 PM
20:00:00 Nào mình cùng đi Số 57
20:30:00 Phim: Anh em nhà họ Kim Tập 92 PM
21:30:00 Phim : Mộc lan thời @ Tập 32 PM
22:30:00 PHH: Pony bé nhỏ – tình bạn diệu kỳ P6 – tập 16
23:00:00 Khu vườn tuổi thơ Số 19
23:15:00 Tạp dề nội trợ Tập 72
23:30:00 PHH : Truyền kì mạc lâm tập 3
23:45:00 Giai điệu cuộc sống Số 16
0:00:00 Nào mình cùng đi Số 57
0:15:00 PHH: Pony bé nhỏ – tình bạn diệu kỳ P6 – tập 16
0:30:00 PHH: Winx công chúa phép thuật P6 Tập 16

Comments

comments

Comments are closed.