Lịch phát sóng thứ 3 (Ngày 06/02)

Đồng Diệu Tường Anh 06/02/2018 Comments Off

6:25:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:30:00 PHH: Chiến long xạ thủ Tập 28
7:00:00 Ca nhạc Thiếu nhi Tết
7:10:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 39
7:30:00 Ca nhạc Xuân
8:00:00 Phim : Mộc lan thời @ Tập 3
9:00:00 Khu vườn tuổi thơ Số 35
9:30:00 Phim hài : Đố làm ông cười Tập 1
10:00:00 PHH :Lặn nào Olly Tập 39
10:30:00 Ca Nhạc Thiếu nhi Tết
11:00:00 PHH: Chiến long xạ thủ Tập 28
11:30:00 Giai điệu cuộc sống Số 40
11:45:00 Những chiếc bút chì thông minh Số 144
12:00:00 Phim GĐ: Anh em nhà họ Kim Tập 63
13:00:00 Phim: Mỹ nữ tái sinh Tập 15
14:00:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 39
14:30:00 Ngại gì không nói Số 83
14:45:00 Thì ra là thế Số 36
15:00:00 PHH :Lặn nào Olly Tập 39
15:30:00 Phim hài : Đố làm ông cười Tập 1
16:00:00 Ca Nhạc Xuân
16:30:00 PHH: Chiến long xạ thủ tập 28
17:00:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 40 PM
17:30:00 PHH : Lặn nào Olly Tập 40 PM
18:00:00 Đoán hay trúng ngay Số 57 (P2) PL
18:30:00 PHH: Chiến long xạ thủ Tập 29 PM
19:00:00 Phim: Mỹ nữ tái sinh Tập 16 PM
20:00:00 Phim hài : Đố làm ông cười Tập 2 PM
20:30:00 Phim: Anh em nhà họ Kim Tập 64 PM
21:30:00 Phim: Mộc lan thời @ Tập 4 PM
22:20:00 PHH: Chiến long xạ thủ Tập 29
22:50:00 Khu vườn tuổi thơ Số 31
23:05:00 Tạp dề nội trợ Số 70
23:20:00 PHH : Lặn nào Olly Tập 39
23:35:00 Giai điệu cuộc sống Số 42
23:50:00 Nào mình cùng đi Số 53
0:05:00 PHH: Chiến long xạ thủ Tập 29
0:20:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 40

Comments

comments

Comments are closed.