Lịch phát sóng Thứ 3 ngày 06 tháng 10

thao.duong 05/10/2015 Comments Off

6:20:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:25:00 Bóng mát tâm hồn Số 59
6:30:00 PHH: Thế giới kì diệu của Alafa Tập 13
7:00:00 Vòng quay vô cực Tập 27
7:20:00 Khám phá thế giới Số 55
7:40:00 Ai là người chiến thắng Số 8
7:45:00 Nào mình cùng đi Số 46
8:00:00 Tình thầy trò Tập 14
9:25:00 PHH: Transfomers Tập 2
10:20:00 Ca nhạc theo chủ đề Số 22
11:00:00 PHH :Anh hùng thiên hà Tập 32
11:45:00 Những chiếc bút chì thông minh Số 4
12:00:00 Khu vườn kẹo ngọt Tập 3
13:00:00 Vua đầu bếp Tập 27
14:00:00 PHH: Thế giới kì diệu của Alafa Tập 13
14:45:00 PHH: Transfomers Tập 2
15:30:00 Yêu con hơn mỗi ngày Số 50
16:00:00 Khu vườn tuổi thơ Số 21
16:20:00 Vòng quay vô cực Tập 27
17:00:00 PHH: Thế giới kì diệu của Alafa Tập 14
17:30:00 Học tiếng anh cùng Ozmo Số 23
17:45:00 Ai là người chiến thắng Số 8
18:00:00 PHH: Transfomers Tập 3
18:30:00 PHH : Anh hùng thiên hà Tập 33
19:00:00 Vua đầu bếp Tập 28
20:00:00 Văn hóa làng nghề Số 8
20:30:00 Tình thầy trò Tập 15
21:30:00 Khu vườn kẹo ngọt Tập 4
22:30:00 PHH: Thế giới kì diệu của Alafa Tập 14
23:00:00 Ca nhạc theo chủ đề Số 22
23:15:00 Học tiếng anh cùng Ozomo Số 23
23:30:00 PHH: Transfomers Tập 3
0:00:00 PHH :Anh hùng thiên hà Tập 33
0:30:00 Vòng quay vô cực Tập 27
1:00:00 PHH: Thế giới kì diệu của Alafa Tập 14

Comments

comments

Comments are closed.