Lịch phát sóng Thứ 3 (Ngày 05/9/2017)

Đồng Diệu Tường Anh 05/09/2017 Comments Off

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20 Phim Hoạt Hình: Truyền kì mạc lâm – Tập 44
6:50 Happy birthday Số 261
7:00 PHHPhim Hoạt Hình: Little Pony P1 Tập 7
7:20 Ước mơ của em Số 82
8:00 Phim Đoạt tình Tập 1
9:00 Khu vườn tuổi thơ Số 12
9:20 Phim Hoạt Hình: Little Pony P1 Tập 7
10:00 Phim Hoạt Hình: Truyền kì mạc lâm – Tập 44
10:30 Thì ra là thế Số 17
11:00 Phim Hoạt Hình: Chiến binh vũ trụ Tập 14
11:30 Đuổi vần bắt chữ Số 63
11:45 Những chiếc bút chì thông minh Số 102
12:00 Phim: Mộc lan thời @ Tập 83
13:00 Phim: Đại nhân vật Tập 19
14:00 Phim Hoạt Hình: Little Pony P1 Tập 7
14:30 Ước mơ của em Số 82
15:00 Phim Hoạt Hình: Chiến binh vũ trụ Tập 14
15:30 Tạp dề nội trợ Tập 26
16:00 Ngại gì không nói Số 65
16:15 Đoán hay trúng ngay Số 25 (P2)
16:30 Phim Hoạt Hình: Truyền kì mạc lâm – Tập 44
17:00 Phim Hoạt Hình: Little Pony P1 Tập 8
17:30 Phim Hoạt Hình: Truyền kì mạc lâm- Tập 45
18:00 Đoán hay trúng ngay Số 26 (P2)
18:30 Phim Hoạt Hình: Chiến binh vũ trụ Tập 15
19:00 Phim: Đại nhân vật Tập 20
20:10 Nào mình cùng đi Số 31
20:30 Phim: Mộc lan thời @ Tập 84
21:30 Phim : Đoạt tình Tập 2
22:30 Phim Hoạt Hình: Chiến binh vũ trụ Tập 15
23:00 Khu vườn tuổi thơ Số 12
23:15 Đoán hay trúng ngay Số 26 (P2)
23:30 Phim Hoạt Hình: Truyền kì mạc lâm – Tập 45
23:45 Giai điệu cuộc sống Số 14
0:00 Nào mình cùng đi Số 31
0:15 Phim Hoạt Hình: Chiến binh vũ trụ Tập 15
0:30 Phim Hoạt Hình: Little Pony P1 Tập 8

Comments

comments

Comments are closed.