Lịch phát sóng Thứ 3 (Ngày 05/12/2017)

Đồng Diệu Tường Anh 05/12/2017 Comments Off

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20 PHH: WIX công chúa phép thuật P6 Tập 17
6:50 Khu vườn tuổi thơ Số 14
7:00 PHH: Siêu người máy biến hình P2 Tập 1
7:20 Ước mơ của em Số 108
8:00 Phim Đoạt tình Tập 92
9:00 Khu vườn tuổi thơ Số 10
9:20 PHH: Siêu người máy biến hình P2 Tập 1
10:00 PHH: Lặn nào Olly Tập 3
10:30 Thì ra là thế Số 29
11:00 PHH: WIX công chúa phép thuật P6 Tập 17
11:30 Đoán hay trúng ngay Số 48 (P2)
11:45 Những chiếc bút chì thông minh Số 135
12:00 Phim GĐ: Anh em nhà họ Kim Tập 1
13:00 Phim: Thám quan kì án Tập 79
14:00 PHH: Siêu người máy biến hình P2 Tập 1
14:30 Ước mơ của em Số 108
15:00 PHH: Lặn nào Olly Tập 3
15:30 Tạp dề nội trợ Tập 51
16:00 Ngại gì không nói Số 77
16:15 Đoán hay trúng ngay Số 48 (P2)
16:30 PHH: WIX công chúa phép thuật P6 Tập 17
17:00 PHH: Siêu người máy biến hình P2 Tập 2
17:30 PHH: Lặn nào Olly Tập 4
18:00 Đoán hay trúng ngay Số 48 (P2)
18:30 PHH: WIX công chúa phép thuật P6 Tập 18
19:00 Phim: Thám quan kì án Tập 80
20:10 Nào mình cùng đi Số 44
20:30 Phim: Anh em nhà họ Kim Tập 2
21:30 Phim: Đoạt tình Tập 93
22:30 PHH: WIX công chúa phép thuật P6 Tập 18
23:00 Khu vườn tuổi thơ Số 19
23:15 Tạp dề nội trợ Tập 51
23:30 PHH: Lặn nào Olly Tập 4
23:45 Giai điệu cuộc sống Số 10
0:00 Nào mình cùng đi Số 44
0:15 PHH: WIX công chúa phép thuật P6 Tập 18
0:30 PHH: Siêu người máy biến hình P2 Tập 2

Comments

comments

Comments are closed.