Lịch phát sóng Thứ 3 (Ngày 04/7/2017)

Đồng Diệu Tường Anh 04/07/2017 Comments Off

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20 PHH: Lặn nào Olly Tập 85
6:50 Happy birthday Số 252
7:00 PHH: Chú rồng AoAo Tập 19+20
7:20 Ước mơ của em Số 64
8:00 Phim: Khi mẹ tôi yêu Tập 81
9:00 Theo bước con yêu Số 29
9:20 PHH: Chú rồng AoAo Tập 19+20
10:00 PHH: Lặn nào Olly Tập 85
10:30 Thì ra là thế Số 8
11:00 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập 29
11:30 Đuổi vần bắt chữ Số 54
11:45 Những chiếc bút chì thông minh Số 109
12:00 Phim GĐ: Mộc lan thời @ Tập 20
13:00 Phim: Ngạo tửu giang hồ Tập 36
14:00 PHH: Chú rồng AoAo Tập 19+20
14:30 Ước mơ của em Số 64
15:00 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập 29
15:30 Tạp dề nội trợ Tập 8
16:00 Ngại gì không nói Số 56
16:15 Đoán hay trúng ngay Số 15 (P2)
16:30 PHH: Lặn nào Olly Tập 85
17:00 PHH: Chú rồng AoAo Tập 21+22
17:30 PHH: Lặn nào Olly Tập 86
18:00 Đoán hay trúng ngay Số 17 (P2)
18:30 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập 30
19:00 Phim: Ngạo tửu giang hồ Tập 37
20:10 Nào mình cùng đi Số 22
20:30 Phim: Mộc lan thời @ Tập 21
21:30 Phim: Khi mẹ tôi yêu Tập 82
22:30 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập 30
23:00 Khu vườn tuổi thơ Số 25
23:15 Đoán hay trúng ngay Số 16
23:30 PHH: Lặn nào Olly Tập 86
23:45 Giai điệu cuộc sống Số 34
0:00 Nào mình cùng đi Số 22
0:15 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long Tập 30
0:30 PHH: Chú rồng AoAo Tập 21+22

Comments

comments

Comments are closed.