Lịch phát sóng Thứ 3 (Ngày 04/4/2017)

Đồng Diệu Tường Anh 04/04/2017 Comments Off

 

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20 PHH: Trường học Ninja Tập 10
6:50 Happy birthday Số 239
7:00 PHH: Điều ước của Thỏ Tập 13
7:20 Ước mơ của em Số 38
8:00 Phim: Mã Vĩnh Trinh – P2 Tập 12
9:00 Theo bước con yêu Số 16
9:20 PHH: Điều ước của Thỏ Tập 13
10:00 PHH: Trường học Ninja Tập 10
10:30 Tạp dề nội trợ Tập 96
11:00 PHH: Chú rồng Ao Ao Tập 43
11:30 Đuổi vần bắt chữ Số 40
11:45 Ngại gì không nói Số 44
12:00 Phim GĐ: Mỹ nữ tái sinh Tập 14
13:00 Phim: Thám quan kì án Tập 30
14:00 PHH: Điều ước của Thỏ Tập 13
14:30 Ước mơ của em Số 38
15:00 PHH: Chú rồng Ao Ao Tập 43
15:30 Tạp dề nội trợ Tập 97
16:00 Ngại gì không nói Số 44
16:15 Đoán hay trúng ngay Số 120
16:30 PHH: Trường học Ninja Tập 10
17:00 PHH: Điều ước của Thỏ Tập 14
17:30 PHH: Trường học Ninja Tập 11
18:00 Đoán hay trúng ngay Số 124
18:30 PHH: Chú rồng Ao Ao Tập 44
19:00 Phim: Thám quan kì án Tập 31
20:10 Nào mình cùng đi Số 2
20:30 Phim: Mỹ nữ tái sinh Tập 15
21:30 Phim: Mã Vĩnh Trinh Tập 13 ( P2)
22:30 PHH: Chú rồng Ao Ao Tập 44
23:00 Khu vườn tuổi thơ Số 27
23:15 Đoán hay trúng ngay Số 123
23:30 PHH: Trường học Ninja Tập 11
23:45 Giai điệu cuộc sống Số 45
0:00 Lớp học vui nhộn Số 14
0:15 PHH: Chú rồng Ao Ao Tập 37
0:30 PHH: Điều ước của Thỏ Tập 14

Comments

comments

Comments are closed.