Lịch phát sóng thứ 3 ngày 04 tháng 11 năm 2014

Chúc Nguyễn 03/11/2014 Comments Off

Thời gian Thứ 3 ( Ngày 04/11 )
6:25:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:30:00 Bóng mát tâm hồn Số 30
6:35:00 Jang Hee Bin – Tập 97
7:25:00 Nào mình cùng đi Số 1
7:45:00 Khám phá thế giới Số 58
8:00:00 Thành thật với tình yêu Tập 13
9:20:00 Vòng quay vô cực Tập 53 ( Phần 2 )
9:45:00 Kids&Family new Số 60
10:20:00 Thi tài cùng họa sĩ Đốm Số 116
10:55:00 Winx công chúa phép thuật – Phần 5 – Tập 19
11:40:00 Fun with English Số 6
11:50:00 Nhìn hình đoán chữ Số 48
12:00:00 Robot trái cây P2 Tập 14
12:40:00 Chiến binh vũ trụ Tập 27
12:50:00 Vòng quay vô cực Tập 53 ( Phần 2 )
13:15:00 Nhí tài năng số 31
14:00:00 Thợ săn thành phố Tập 21
15:15:00 Sách hay của bé Số 3
15:25:00 Nhìn hình đoán chữ Số 48
15:30:00 Winx công chúa phép thuật – Phần 5 – Tập 19
16:20:00 Thị trấn mộng mơ Tập 35
16:35:00 Fun with English Số 6
17:00:00 Robot trái cây P2 Tập 15
17:30:00 Music 4 Kids Số 94
17:45:00 Ảo thuật Số 5
18:00:00 PHH :Vòng quay vô cực Tập 54 ( Phần 2 )
18:30:00 PHH: Winx công chúa phép thuật – Phần 5 – Tập 20
19:15:00 Nào mình cùng đi Số 1
19:30:00 Phim : Jang Hee Bin – Tập 98
20:30:00 Phim : Thợ săn thành phố Tập 22
21:20:00 Bóng mát tâm hồn Số 30
21:30:00 Robot trái cây P2 Tập 15
22:00:00 Phim : Thành thật với tình yêu Tập 14
22:50:00 Thi tài cùng họa sĩ Đốm Số 116
23:20:00 Winx công chúa phép thuật – Phần 5 – Tập 20
23:50:00 Vòng quay vô cực Tập 54 ( Phần 2 )
0:20:00 Thị trấn mộng mơ Tập 35
0:50:00 Khám phá thế giới Số 58
1:20:00 Chiến binh vũ trụ Tập 27

Comments

comments

Comments are closed.